020560056 ring fackets hjälptelefon

Bemanningsbranschen - en riskfylld arbetsmiljö
Seminarium den 14 november 2019

Vi inbjuder till ett förmiddagsseminarium den 14 november då vi ställer oss frågan om det finns intresse och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö inom bemanningsbranschen. För drygt ett år sedan granskade Arbetsmiljöverket bemanningsbranschens förebyggande arbete och konstaterade att riskerna är stora.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I Arbetsmiljöverkets rapport framgår det att arbetsplatsolyckor som anmäls ökar. Främst handlar det om fallolyckor, belastningsskador samt olyckor med transportutrustning och handverktyg. Nu har det gått ett år sedan rapporten presenterades och vi vill veta vad som hänt sedan dess?

Vi välkomnar er till ett högaktuellt seminarium där deltagare från LO och Almega möts i ett spännande panelsamtal. 

Seminariet genomförs torsdag den 14 november 2019 kl 09.00-11.00 i Seko:s lokaer på Barnhusgatan 6, Stockholm.

Anmälan är obligatorisk senast den 29 oktober på följande länk: Seminarium 14 november

 

Mer information lämnas av Carina Paulsson

Välkomna!

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.