020560056 ring fackets hjälptelefon

Grundutbildning för fackliga handledare

Facklig utbildning Grundutbildning för fackliga handledare är en kurs som riktar sig till den som vill börja hålla fackliga kurser och förmedla kunskapen vidare. Utbildningen tar avstamp i den fackliga värdegrunden och människosynen och går igenom pedagogik. Därefter reflekteras kring kunskapssyn och samhällssyn med fokus på bildningssituationen. Med detta som grund formar vi ett gott handledarskap.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kursen vänder sig i första hand till blivande handledare som har grundläggande facklig medlemsutbildning, t ex Medlem i facket med sig i bagaget. Kursen pågår under sammanlagt fem dagar, uppdelade på 3 + 2 dagar. 

Datum för utbildningen: 29-31 januari + 22-23 februari 2018

Anmälan till kursen sker via www.fackligutbildning.se.

Frågor besvaras av sophia.andersson@lo.se.

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.