020560056 ring fackets hjälptelefon

Höstens Grundutbildningar för försäkringsinformatörer

Nu är det hög tid att anmäla sig till något av höstens kurstillfällen. Grundutbildningarna riktar sig till som är ny försäkringsinformatör och du får lära dig om våra trygghetssystem, innehåll i de lagstiftade försäkringarna samt avtalsförsäkringarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Upplägget är en sammanhållen utbildning med mellanliggande självstudier och arbete. Med sammanhållen menas att utbildningen sker vid fyra tillfällen, en gång i veckan under 1 månad. 

Förutom grundläggande kunskaper får du också träffa andra försäkringsinformatörer med möjlighet att jämföra, utbyta erfarenheter och inhämta nya kunskaper. Samarbete med andra fackligt förtroendevalda och experter på olika försäkringar berikar och ger dig nya insikter. Efter grundutbildningen ska du kunna informera anställda på din arbetsplats om avtalsförsäkringarna och hur man anmäler för att få ersättnin.

Höstens kurstillfällen:

Kurstillfälle 1: 5, 12, 19 och 26 september

Kurstillfälle 2: 4, 11, 18 och 25 oktober

Kurstillfälle 3: 2, 9, 16 oc 23 november

Samtiga kurstillfällen genomförs i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Anmälan sker via www.fackligutbilldning.se alternativt via e-post: ff.stockholm@lo.se.

 

 

 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.