020560056 ring fackets hjälptelefon

Lunchseminarium den 14 maj 2019
Är vi medborgare eller kunder i välfärden?

Hur kan arbetarrörelsen i Stockholm agera för att skapa en välfärd där vi är medborgare – inte kunder?  Den svenska modellen med gemensam välfärd har under många år utvecklats till en marknad och blivit utsatt för experiment utan konsekvensanalys.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 Vi har haft en gemensamt styrd och finansierad skola samt en vård och omsorg som fördelats efter behov som en av våra grundpelare i kampen för ökad jämlikhet. 

 

En generell välfärd hjälper och stärker både individen och samhället. Men de senaste decennierna har det pågått experiment i vårt välfärdssystem. Medborgare har kommit att ses som kunder och det har funnits en tro på att konkurrens skapar kvalitet. Flera olika marknadssystem har införts, samtliga främst inriktade på att uppnå konkurrens och bra förutsättningar för företagen, snarare än att förbättra för medborgarna.  

 

Nu har vi facit. Det blev varken billigare eller bättre. Och experimenten har slagit hårt mot mindre resursstarka grupper, t ex LO-grupper och deras barn. 

 

Den 8 maj genomför vi ett seminarium där vi lyssnar på och diskuterar konsekvenser vi ser idag. Och hur vi inom arbetarrörelsen kan agera med tanke på 73-punktsprogrammets ”vinst i välfärdensmunkavle”?


Välkommen till ett intressant och högaktuellt seminarium om vår välfärd tisdagen den 14 maj kl 12-13.15. Enklare lunch serveras fr om kl 11.30.  


Anmälan
via länk: Lunchseminarium 14 maj 

 

Plats och utförligt program meddelas närmare. För mer information kontakta: Carina Paulsson, carina.paulsson@lo.se

 

VÄLKOMNA!

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.