Medierum

  • Pressmeddelande - Kvinnornas löner ökar mer än männens!

    Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Lönegapet är störst mellan kvinnor och män i Stockholms län där männen tjänar 5.800 kronor mer än kvinnorna. Det visar LOs årliga lönerapport.

  • Upphandlingsindex 2017

    Stockholms läns kommuner gör få framsteg i arbetet med att bygga upp rutiner för att stävja fusk, säkra schysta villkor och främja sund konkurrens!