Medierum

  • Vi vill se nya satsningar på fritids i Stockholms läns kommuner

    Fler barn går på fritids i välbärgade områden i större utsträckning än i socioekonomiskt svara områden. En trend som går igen i nästan samtliga Stockholms läns kommuner. I Huddinge kommun går t ex långt färre barn på fritids i Flemingsberg och Grantorp än i Stuvsta och Fridhem. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom satsningar på mer aktiviteter och fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids*. Därmed kommer också skolresultaten att höjas.

  • Pressmeddelande - Kvinnornas löner ökar mer än männens!

    Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Lönegapet är störst mellan kvinnor och män i Stockholms län där männen tjänar 5.800 kronor mer än kvinnorna. Det visar LOs årliga lönerapport.

  • Upphandlingsindex 2017

    Stockholms läns kommuner gör få framsteg i arbetet med att bygga upp rutiner för att stävja fusk, säkra schysta villkor och främja sund konkurrens!