020560056 ring fackets hjälptelefon

Arbetsmiljökommittén

Kommittén har till uppgift att följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet, organisera RSO-konferenser samt stötta och uppmuntra skyddsombuden. Kommittén samverkar med Arbetsmiljöverket region Stockholm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande
Ingrid Höglund
Kommunal Stockholms län

 

Ledamöter
Leonardo Steinnagel
IF Metall Stockholms län

Annica Collstam
Fastighets Region Ost  

Jan Öberg
Målarna avdelning 1

Johnny Rindebrant
Byggnads Stockholm-Gotland

Kalle Löfvenberg
El region mitt vk 1

Ulf Andersson
Seko Stockholm

Mikael Holmberg
Pappers avdelning 68

Kim Råneby
Transport avdelning 5

Alaettin Aycicek
HRF avdelning 2 Stockholm Gotland

Dan Lind
Handels avdelning 20

Jessica Hellström
Livs Region Öst

 

Ansvarig LO-distriktet
David Risberg
david.risberg@lo.se