020560056 ring fackets hjälptelefon

Ekobrottskommittén

Ekobrottskommitténs uppgift är att följa och aktivera insatser kring ekobrott och social dumpning. Kommittén samarbetar med ekobrottsbekämpande myndigheter och arbetsgivarnas organisationer. Kommittén initierar projekt, arrangerar utbildningar och konferenser samt opinionsbildar i syfte att öka förståelsen för dessa frågors negativa samhällspåverkan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande
Anna Erixon
Fastighets Region Ost

Ledamöter
Markus Andersson
Kommunal Stockholms län

Lars Karlsson
Transport avdelning 5

Lars Blomberg
IF Metall Stockholms län

Mats Behrenfeldt
Målarna avdelning 1

Christer Bergk
Seko Stockholm

Katarina Helling
Byggnads Stockholm-Gotland

Ansvarig LO-distriktet
Carina Paulsson

carina.paulsson@lo.se