020560056 ring fackets hjälptelefon

Seminarium måndagen den 25 september - Hur ska inhyrd personals arbetsmiljö kunna förbättras?

Bemanningsanställda är en grupp som är utsatta för stora risker i arbetsmiljön. Just nu genomför Arbetsmiljöverket ett omfattande arbete om hur arbetsmiljöarbetet hanteras på både bemanningsföretag och kundföretag. Arbetet är inte slutfört, men 650 inspektioner har hittills genomförts och det kan konstateras att tre av fyra arbetsgivare som hyr in personal uppvisar brister i arbetsmiljöarbete.


Publicerad Uppdaterad

Det finns ett delat arbetsmiljöansvar mellan bemanningsföretag och kundföretag. Men hur ser det ut i realiteten? Vi ser idag att många unga som arbetar i bemanningsbranschen råkar ut för arbetsolycksfall. Ett slående fakta är att under åren 2011-2015 drabbades 13 bemanningsanställda av arbetsolycksfall per 1.000 anställda, jämfört med 7 arbetsolycksfall per 1.000 för samtliga branscher.


För att diskutera frågorna inbjuder vi till ett seminarium. Målgrupp är ombudsmän, RSO och huvudskyddsombud.


Tid:
Måndagen den 25 september 2017, kl. 13.00-15.00
Plats: ABF, Sveavägen 48 (Hedensalen)


Medverkande bl a:

Heli Aarnipuro - Arbetsmiljöverket
Annelie Karlsson (s) - riksdagsledamot
Kent Ackholt - LO
Representant från Bemanningsföretag


Anmälan
sker senast den 15 september 2017 på följande länk: https://simplesignup.se/event/100437

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.