020560056 ring fackets hjälptelefon

Seminarium om sjukförsäkringens utveckling 22 november 2017

Vi inbjuder till viktigt samtal om sjukförsäkringen som allt mer kommit att bli en inhuman utförsäkringsmekanism. Under en förmiddag kommer vi att prata om sjukförsäkringens förutsättningar och varför de mest utsatta, de som behöver sjukförsäkringen som mest, sorteras ut och får avslag angående sjukpenning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Trots positiva effekter av den rödgröna regeringens politik med högre sjukpenningbelopp, slopade tidsgränser och intentioner om ett mer rättssäkert och transparant regelverk ser vi motsatsen. Människor drabbas av Försäkringskassan inhumana beslut med indragen sjukpenning.

LO-distriktets arbetsmarknads- och socialförsäkringskommitté tillsammans med arbetsmiljökommitté anordnar seminariet som genomförs:

Onsdagen den 22 november 2017 kl 09.00-11.30 i LO-borgen, plenissalen, Barnhusgatan 18.

Medverkar under dagen gör:
Karin Olsson, Försäkringskassan, Anna Kers, Kommunal, Philipp Eldon, Kommunal samt representanter från Regeringskansliet och Arbetsförmedlingen. 

Anmälan sker senast den 13 november 2017 på följande länk: https://simplesignup.se/event/104577

Ytterligare upplysningar: Carina Paulsson, carina.paulsson@lo.se

 

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.