020560056 ring fackets hjälptelefon

Studiekonferens 23 november 2017

LO-distriktet inbjuder tillsammans med ABF till sin årliga studiekonferens. Syftet är att gemensamt utveckla den fackliga studieorganisationen i regionen, utbyta erfarenheter och ta del av information om det förbundsgemensamma kursutbudet kommande år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Målgrupp för konferensen är studeiorganisatörer i klubbar, sektioner och avdelningar/rgioner samt andra som arbetear med studieverksamhet. T ex handledare, uppsökare och adminstratörer. 

Årets studiekonferens kommer att ha valet 2018 som tema. Med allmänna val om mindre än ett år och ett väldigt allvarligt politiskt läge för LO-medlemmarna är det angeläget att samlas och diskutera hur vi inom studieverksamheten kan rusta medlemmar och förtroendevalda att förstå samhällsutvecklingen och ta debatten utifrån våra värderingar. 

När: Torsdagen den 23 november 2017 kl 9-16. Kaffe serveras från kl 8.30.
Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Anmälan: Senast den 6 november 2017 via: https://simplesignup.se/event/102563.
Frågor: Besvaras av Sophia Andersson, sophia.andersson@lo.se, 072-550 55 11.

VÄLKOMNA!

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.