020560056 ring fackets hjälptelefon

Träff med arbetsmiljöansvariga den 3 oktober 2018

LO-distriktets arbetsmiljökommitté inbjuder förbundsavdelningarnas/regionernas arbetsmiljöansvariga/-samordnare till ett gemensamt möte. Under dagen kommer vi att diskutera aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet och arbetsmiljökommitténs verksamhet för 2019.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inbjuden gäst är Carola Löfstrand, arbetsmiljöstrateg LO

Målgrupp: Arbetsmiljöansvariga/arbetsmiljösamordnare
Kostander: LO-distriktet står för konferenskontander med inte för förlorad arbetsförtjänst eller reseersättning. 
Datum och tid: Onsdagen den 3 okotber kl 9-16 (inkl lunch)
Plats: LO-borgen, Barnhusgatan 18, Stockholm
Anmälan: Senast den 1 oktober till anna.jarlhall@lo.se
Frågor: Besvaras av Sophia Andersson, sophia.andersson@lo.se

VÄLKOMNA!

 

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.