020560056 ring fackets hjälptelefon

UTTALANDE Sjukförsäkringen - en utsorteringsmekanism

Sjukförsäkringen har kommit att bli en utsorteringsmekansim som inte fungerar på ett rättssäkert sätt och får förödande konsekvenser för de drabbade. Enskilda personer, läkare och fackliga organisationer vittnar om stora brister i Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga och rätten till ersättning. Allt fler människor får sin sjukpenning indragen till följd av Försäkringskassans hårdare bedömningar av arbetsförmågan efter regeringens uppdrag att minska sjukpenningtalet. Bedömningar som många gånger är rent oskäliga. Och som kan bidra till att den sjuke blir än sjukare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En granskning av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar att Försäkringskassan brister på flera punkter i ärenden där personers arbetsförmåga utreds. ISF pekar på att Försäkringskassan behöver se över och införa åtgärder kring sina bedömningar, som i många fall saknar ett grundläggande utredningsarbete.

Kvalitetsbrister i bedömningarna består bl a av dåligt underbyggda beslut där information saknas. Det saknas ofta uppgifter om det är möjligt att anpassa den försäkrades eller om annat arbete kan erbjudas. Fackföreningarna rapporterar parallellt hur Försäkringskassan drar in sjukpenning för människor under pågående rehabilitering, trots att läkare anser att det finns stor hoppfullhet om återgång till arbetet.

Även sjukförsäkringens tidsgränser är starkt kritiserade. De upplevs som stelbenta och behandlas därefter av Försäkringskassan. Regelverket harmoniserar inte med verkligheten, där ett benbrott är långt ifrån detsamma som utbrändhet.

Regeringen har förvisso gjort förändringar i sjukförsäkringen som är bra. Men det räcker inte med att enbart höja sjukpenningen och avskaffa den bortre tidsgränsen. Behoven av insatser som gör försäkringen mer solidarisk, rättvis och jämlik är stora. Vi vill se en Socialdemokratisk politik där sjukförsäkringen utvecklas ännu mer. En politik som strävar efter ett solidariskt fungerande försäkringssystem som ger alla trygghet vid eventuell sjukdom, oavsett diagnos.

LO-distriktet i Stockholms län anser det vara inhumant att inte få den ersättning man anses berättigad till. Och sjukpenningen ska heller inte kunna avslutas innan myndigheten tillsammans med inblandade parter har lyft på alla stenar och gjort en samlad och skälig bedömning av individens arbetsförmåga.

LO-distriktet i Stockholms län uppmanar regeringen att justera regelverket så att sjukförsäkringen fungerar tillfredsställande och humant, ser över tidsgränserna och styr Försäkringskassan att göra bedömningar som uppfyller rättssäkerheten.

LO-distriktet i Stockholms län

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.