Fråga facket Fråga facket

Försäkringsinformation på olika språk

Försäkringar Det fackliga medlemskapet och fackets försäkringar är till för alla. Ingen medlem ska behöva gå miste om sina rättigheter på grund av språksvårigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Flerspråkig telefontjänst

LO har i samarbete med Folksam, startat en flerspråkig telefontjänst med information på 14 olika språk och lätt svenska. Dit kan man vända sig med frågor om fackligt medlemskap och få information om socialförsäkringarna, avtalsförsäkringarna och medlemsförsäkringarna.

Försäkringsinformation på flera olika språk

Försäkring är en viktig trygghet i vardagen som alla ska ha tillgång till. Därför finns försäkringsinformation på flera olika språk. Folksam har medarbetare med utländsk bakgrund som talar många olika språk. Till dem kan man vända sig för att få svar på sitt hemspråk eller på lätt svenska om frågor som gäller försäkring och trygghet i Sverige. Behöver du hjälp på andra språk ringer du till Folksam på något av de nummer du hittar här hos Flerspråkig rikskundservice

Information på olika språk finns även på webben hos Folksams kundtjänst.