Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtalet ger extra försäkringsskydd

Försäkringar Som medlem i facket är du försäkrad. Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal på den arbetsplats där du jobbar är du försäkrad. Kollektivavtalet ger även ett extra försäkringsskydd vid föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och vid dödsfall i yrkesverksam ålder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Avtalsförsäkringar

Kollektivavtalet ger också en avtalspension som kompletterar den allmänna ålderspensionen. Avtalsförsäkringarna gäller för alla som är LO-anställda på arbetsplatsen. Det är AFA försäkring som har uppdraget att förvalta och sköta administrationen av avtalsförsäkringarna.

Här kan du läsa mer om avtalsförsäkringar (LO.se)

Medlemsförsäkringar

Utöver de avtalsförsäkringar som gäller alla anställda på arbetsplatsen har LO-förbunden också ett antal medlemsförsäkringar. Försäkringar som gäller de som är medlemmar i ett fackförbund. Försäkringar som antingen är utformade så att de ingår i medlemsavgiften eller tecknas som tillval. Syftet är att öka tryggheten i olika skeden i livet. Dessa försäkringar är kollektivt tecknade och kan omfatta t ex hem och fritid, barn och pension. Det är Folksam som marknadsför och administrerar medlemsförsäkringarna.

Här kan du läsa mer om medlemsförsäkringar (LO.se)