Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringsutbildning

Försäkringar Utbildningen riktar sig till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer, oavsett vilket avtalsområde de tillhör. Utbildningen genomförs i samverkan med Folksam och omfattar en dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetskamrater
Foto: Lars Forsstedt

Mål

Målet med utbildningen är att försäkringsinformatören utifrån sitt uppdrag får mer kunskap om medlemsförsäkringar för att kunna informera sina arbetskamrater samt kunna hjälpa dem att anmäla skador.

Syfte

Syftet med utbildningen är att bygga på med fakta om medlemsförsäkringarna och stärka försäkringsinformatören i sitt uppdrag.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer oavsett avtalsområde. Observera att utbildningen inte riktar sig till dem som gått utbildningen tidigare..

Utbildningstillfällen

Det finns många utbildningstillfällen att välja mellan, sex som genomförs i lokal vid Folksam och två är helt digitala.
Utbildningen pågår mellan klockan 08.30-15.30.

Fysiska kurstillfällen:

21 april
Ansök senast 16 mars

8 maj
Ansök senast 2 april

2 juni
Ansök senast 27 april

25 september
Ansök senast 20 augusti

23 oktober
Ansök senast 17 september

1 december
Ansök senast 26 oktober

Samtliga tillfällen ovan sker i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Närmaste T-bana är Skanstull (grön linje).

Digitala tillfällen

3 maj
Ansök senast 29 mars

29 november
Ansök senast 25 oktober

Digitala genomförs via Teams och kräver att du som deltar har tillgång till dator, mikrofon, webkamera och kan sitta ostört.

Material

Om det finns möjlighet inför utbildningen att hämta informationsbladet på Folksams hemsida, www.folksam.se gör gärna det. Informationsbladet hittar du under ditt Förbund/Servicesida för förtroendevalda/Broschyrer/Informationsblad för medlemsförsäkringar.

Ersättning

Utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.