020560056 ring fackets hjälptelefon

Utbildningar för försäkringsinformatörer

Den fackliga försäkringsinformationen på arbetsplatserna ges av förtroendevalda med särskild utbildning, våra Försäkringsinformatörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Försäkringsinformatörens roll är att informera samtliga LO-anställda på arbetsplatsen om avtalsförsäkringar och medlemmen om helheten. Försäkringsinformatörerna hjälper även till med att anmäla eventuella skador eller händelse som kan ge ersättning. Här nedan kan du läsa om de utbildningarna som sker i samverkan mellan LO-distriktet och Folksam och som gäller förrsäkringsinformatörer.  

Grundutbildning

För uppdraget som försäkringsinformatör får du en Grundutbildning som består av fyra enskilda kursdagar. Mellan varje utbildningsdag är det ca två veckor. Mellantiden ägnas åt självstudier och att praktiskt använda de nya kunskaperna och ta med frågeställningar tillbaka till kursen.

I Grundutbildningen diskuteras förutsättningar för uppdraget och innehållet i lagstiftande försäkringar och avtalsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, situationen på din arbetsplats och i din fackföreningsavdelning. Och eftersom uppdraget som försäkringsinformatör kräver att du har tillgång till mycket fakta ger vi en orientering i de material som finns.  Efter genomförd Grundkurs ska du kunna informera och genomföra Försäkringssamtal med dina arbetskamrater.

Här hittar du datum för samtliga Grundutbildningar 2018 

Vidareutbildning

Informatörer som genomfört Grundutbildningen deltar i den årliga 1-dagars Vidareutbildningen. Där uppdaterar vi om förändringar som skett, bygger på med fackta om avtals- och medlemsförsärkringarna, går igenom nyheter i övriga försäkringssystem och fortsätter kompetensutvecklingen. 

Anmälan

Till utbildningarna anmäler du dig via www.fackligutbildning.se eller e-post: ff.stockholm@lo.se. Anmälan sker senast 3 veckor innan kursstart.

Kurshandledare

Grund- och Vidareutbildningarna leds av två kurshandledare. En är förtroendevald i LO-distriktet och har goda erfarenheter av både kursverksamhet och försäkringsverksamhet. Den andra handledare kommer från Folksam där hon/han arbetar som Organisationsansvarig (OA)

Utbildningar på nätet

  • Pensionsboken på nätet
    En nätutbildning som tar upp de olika delarna i pensionssystemet. Syfte är att ge förståelse för hur pensionssystemet är uppbyggt och hur man med enkla medel kan påverka sin pension. Här kommer du utbildningen "Pensionsboken på nätet"
  • Samtalsträning på nätet
    En nätutbilning för att öva sig i att föra bra och lyssnande samtal när det gäller försäkringsrådgivning och medlemsvärvning i möten med olika personer. Här kommer du till utbildningen "Samtalsträning på nätet"