020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga utbildningar på nätet

LO erbjuder utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket. Som nätutbildningar finns det främst korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs nätutbildningar är öppna för alla. Även om grunderna är självstudier kan utbildningarna med fördel användas i studiecirklar och som diskussionsmaterial på mötet, utbildningar och konferenser. Här är några nätutbildningar vi vill trycka på lite extra för:

 

Pensionsboken på nätet

Pensionsboken på nätet handlar om vårt pensionssystemn som ibland upplevs som svårt och krångligt. Pensionsboken reder ut åtminstone några frågetecken.

Läs mer om pensionsboken på nätet

Starta utbildningen direkt

Hämta den tryckta versionen av Pensionsboken som pdf-dokument

 

Arbetsrätt - Lagen om anställningsskydd, studieledighetslagen och förtroendemannalagen

Nätutbildningarna om lagen om anställningsskydd (LAS), studieledighetslagen och förtreoendemannalagen är uppdaterade i ett nytt verktyg. Målgruppen för studieledighetslagen är både förtroendvalda och medlemmar som vill läre mer. Här nedan kan du läsa mer och starta de de olika utbildningarna dirket i ett nytt fönster: 

Lagen om anställningsskydd

Studieledighetslagen

Förtroendemannalagen

 

The Defenders

Nätutbildningen The Defenders riktar sig främst till ungdomar som vill lära om hur arbetsmarknaden fungerar. I utbildningen träffar du Sara, Dolores och Markus som alla tre är på väg ut i arbetsliveta och har lite problem i starten.  Här nedan kan du läsa mer och starta utbildningen dirket i ett nytt fönster:

The Defenders