020560056 ring fackets hjälptelefon

Inkluderande arbetsplatser


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inkluderande arbetsplatser är en kurs i systematiskt förändringsarbete som är fokuserat på jämlikhet, mångfald och inkludering. Kursen omfattar även grunderna i organisationskultur, beteendeanalys och innovationsspridning anpassat till ett fackligt sammanhang. Verktygen går att tillämpa på alla psykosociala arbetsmiljöproblem och även på fackklubbens egen verksamhetsutveckling. 

Inkluderande arbetsplatser vänder sig till klubbstyrelse, skyddsombud och andra förtroendevalda. Deltagarna använder sina egna arbetsplatser som utgångspunkt. Därför är det lämpligt att 3-4 personer från samma arbetsplats går kursen tillsammans. 

Här kan du ladda hem Arbetsboken till kursen Inkluderande arbetsplatser.

Är din fackklubb intresserad av kursen kontakta Sophia Andersson, sophia.andersson@lo.se för mer information.