Fråga facket Fråga facket

Kunniga och engagerade medlemmar och förtroendevalda

Facklig utbildning Facket är en folkrörelse som bärs upp av hundratusentals kunniga och engagerade medlemmar och förtroendevalda. Utbildning är därför en viktig fråga för LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsplatsmöte

Form och innehåll för alla

Den tvärfackliga utbildningsverksamheten spänner mellan den allra första introduktionen för den nya medlemmen till avancerade utbildningar för förtroendevalda i samarbete med högskolor och universitet. Kurser och längre utbildningar kompletteras med studiecirklar och seminarier för att att så många som möjligt ska kunna hitta något som passar till både form och innehåll.

Facklig utbildning handlar inte bara om konkreta frågor som lagar och avtal, utan också om att rusta medlemmar för att ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Både i den fackliga organisationen och i samhället i övrigt.

All tvärfacklig utbildning i Stockholms län sker i nära samarbete med ABF och våra folkhögskolor och folkbildningens ideal ska prägla verksamheten. Information om alla fackliga kuser och utbildningar hittar du på sidan utbildningar för dig.

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Facklig utbildningskommitté som driver frågorna.