020560056 ring fackets hjälptelefon

Antifascistiskt arbete

Fascism och rasism strider mot allt vad fackföreningsrörelsen står för. Vi håller ihop med de andra på jobbet för att kämpa för bättre villkor. De ställer arbetare mot varandra. Vi står upp för alla människors okränkbara värdighet och lika värde. De sorterar och värderar människor efter ursprung och religion. Det kommer vi aldrig att acceptera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ögon
Foto: christina Jonsson

Europa går en mörk tid till mötes. I land efter land har extremhögern växt och fått inflytande. I flera fall ingår de numera i regeringsunderlag och regeringar. Högerextrema miliser marscherar på gatorna i Ungern och attentaten mot minoriteter blir allt fler runt om i Europa. I flera av länderna där extremhögern fått inflytande har demokratins centrala institutioner, den fria pressen och oberoende domstolar, börjat monteras ned.

Sverige är numera inget undantag. Ett parti med ursprung i den nazistiska rörelsen är riksdagens tredje största parti sedan 2014. I likhet med många andra europeiska länder börjar de borgerliga partierna svaja betänkligt kring om de ska samarbeta med extremhögern eller inte, och då faller ansvaret ännu tyngre på arbetarrörelsen att stå upp för de demokratiska värderingarna.

 

LO-distriktet i Stockholms län samordnar det antifascistiska arbetet för fackföreningarna i Stockholmsregionen. Vi samlar och sprider kunskap, utbildar medlemmar och förtroendevalda, anordnar manifestationer och mobiliserar våra organisationer till stöd för ett demokratiskt, öppet och jämlikt samhälle. Vill du engagera dig? Ta kontakt med din fackförening så blir vi fler som tar kampen för människovärdet.