Fråga facket Fråga facket

Högre organisationsgrad

Organisering I Stockholms län jobbar fackföreningarna gemensamt för att öka medlemsantalet och höja organisationsgraden i regionen. Genom att organisera oss och vara många tillsammans kan vi påverka utvecklingen i arbetstagarnas intresse med framgång.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Engagera fler i facket

Syftet med gemensamma insatser är att bygga en stark facklig organisation genom att stärka förbundsavdelningarnas eget arbete för att öka organisationsgraden. Fokus ska läggas på områden och målgrupper där behovet är som störst och att arbetet ska ses som en långsiktig process som inleds med skolinformationen som grund för framtida medlemskap.

Insatser för att upprätthålla medvetenheten och förtroende för facket ska ske löpande till sammans med rekryteringsinsatser samtidigt som vi värnar om de befintliga medlemmarnas tillfredsställelse. Arbetet med att öka medlemsantalet ska prägla samtliga verksamhetsområden inom LO-distiktet i Stockholms län.

Vi ska utveckla det tvärfackliga arbetet och stärka upp de gemensamma insatserna, hitta vägar och möjligheter till ökad medlemsrekrytering, skapa inspiration samt bilda ett erfarenhets- o kunskapsutbyte mellan varandra och andra intressentgrupper.

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Kommitté för högre organisationsgrad som driver frågorna.