020560056 ring fackets hjälptelefon

Förstärkningen av a-kassan förlängs

Hade vi socialdemokrater fått bestämma själva hade förstärkningarna i a-kassan kunnat permanentats redan nu, säger Theres Lindberg, riksdagsledamot (S).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Teres Lindberg (s)
Teres Lindberg (s)

Coronapandemin har orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vår linje är glasklar: vi ska jobba oss ur krisen. Men om du blir arbetslös ska du ha en ekonomisk trygghet medan du söker nytt jobb. Därför förlängs förstärkningarna av a-kassan till 2022 för att ge trygghet till Sveriges löntagare i en svår tid. 

För oss från fackföreningsrörelsen är det ingen nyhet om hur viktigt det är med en stark a-kassa. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb. Man ska kunna köpa nya fotbollsskor till barnen. Hela tillvaron för familjen ska inte slitas upp. Sveriges löntagare ska inte behöva bli fattiga på grund av ett virus.  

A-kassan håller dessutom köpkraften uppe i en kris. Den är även viktig för Sveriges omställningsförmåga när jobben förändras på grund av ny teknik och den gröna omställningen. A-kassan ger trygghet i förändring. 

Hade vi socialdemokrater fått bestämma själva hade förstärkningarna i a-kassan kunnat permanentats redan nu. Vi är dock glada att vi i statsbudgeten nått en bra bit på väg genom att förstärka a-kassan under corona. Ersättningarna har höjts och villkoren förändrats så att fler deltids- och timanställda omfattas. Vi införde en a-kassa för fler med högre ersättning helt enkelt.  

A-kassan har varit en prioriterad fråga för oss socialdemokrater under budgetförhandlingarna. Nu förlänger vi den förstärkta a-kassan till 2022. 

Förra gången Sverige befann sig i kris hade a-kassan kraftigt försvagats. Det första Moderaterna gjorde när de kom till makten 2006 var att chockhöja avgifterna och försämra villkoren. Nästan en halv miljon medlemmar lämnade a-kassan. När finanskrisen slog till 2008 stod många utan inkomsttrygghet när de blev av med jobbet. 

Vi gör tvärtom. Vi förstärker och reparerar a-kassanUnder corona har a-kassorna ökat med 240 000 medlemmarDet gör skillnad vem som har makten under en kris. 

Låt oss vara tydliga: Arbete lägger grunden för vår välfärd. Jobben står  i centrum för oss socialdemokrater. Så även i denna budget där vi genomför historiskt stora satsningar som beräknas skapa 75 000 jobb under 2021. 

Arbetslinjen står inte i motsats till trygghet för löntagare. De går hand i hand. Vi är stolta över att förlänga en a-kassa för fler med högre ersättning. Vi ber att f återkomma kring hur vi ska hantera de strandade förhandlingarna kring LAS. 


Teres LindbergRiksdagsledamot (s) och medlem i Seko

 

Anna Jarlhäll
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.