Fråga facket Fråga facket

Ung-utbildningar

Ung i facket Lär dig mer om facket och var med och påverka. Gå en kurs i LOs tvärfackliga utbildningspaket för unga under 30 år. Träffa unga från andra fackförbund och byt erfarenheter. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Om facket

Om facket är den första i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOungs utbildningspaket. En kurs som ger en första inblick i den fackliga organisationen, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarkanden, vikten ock värdet av kollektivavtalet samt hur man själv kan påverka både inom organisationen och på den egna arbetsplatsen. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och inga förkunskaper krävs.

Om samhället

Om samhället är den andra i raden av tvärfackliga ungdomskurseri LOungs utbildningspaket. En kurs som ger grundläggande förståelse kring hur skattestystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier hur facket påverkas av samhället och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och kräver förkunskaper att man har gått en grundläggande facklig utbildning, till exempel Om facket.

Om feminism

Om feminism är en ny temautbildning för unga medlemmar. Den berör strukturer och normer som finns i samhället, med fokus på genus och jämställdhet, och hur detta påverkar arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen. Kursen omfattar 2 dagar (16 timmar) och förkunskapskravet är att ha gått en facklig-politisk medlemsutbildning, till exempel Om samhället.

Om rasism

Om rasism är den andra temautbildningen för unga medlemmar. Den berör hotet som främlingsfientliga krafter och vardagsrasism utgör mot fackföreningsrörelsen och demokratin i samhället samt hur vi tillsammans kan bekämpa intolerans. Kursen omfattar 3 dagar (24 timmar) och förkunskapskravet är att man gått en facklig-politisk medlemsutbildning, till exempel Om samhället. Vi rekommenderar att man också har gått Om Feminism.