020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Inkluderande arbetsplaster - Utbildning för förtroendevalda hösten 2018

För att främja en hållbar facklig antirasism erbjuder LO-distriktet en processutbildning i inkluderande arbete för fackligt förtroendevalda. Ett hållbart arbetsplatsarbete mot rasism och för allas lika värde och rätt måste vara systematiskt och utgår från arbetsplatsens organisation, kultur och arbetsklimat.

Unga i Stockholms län får mest i avtalspension

Arbetsgivarna betalar in mer i pensionspremier till unga än till äldre i Stockholms län, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt missar många i alla åldersgrupper att göra ett aktivt val av kompletterande försäkringsskydd. Därmed går de miste om ökad trygghet i arbetslivet.

Seminarium om avtalspensionen - Tisdagen den 19 juni 2018

Facket försäkrarverksamheten genomför varje år kampanjer för att uppmärksamma försäkringar och pensioner som ryms inom kollektivavtalen. Som avslut på vårens kampanj inbjuder vi till ett seminarium om avtalspensionen.  

LO-distriktet i Stockholms län söker en ungdomshandläggare

Vi söker en ungdomshandläggare till ett av vårt kanske roligaste och viktigaste verksamhetsområde!

Årets Känga 2018 till Irene Svenonius

Årets KÄNGA tilldelas Stockholms läns finanslandstingsråd Irene Svenonius (m), som bidragit till ett av de värsta skatteslöserierna i modern tid med följande motivering:

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering

Ojämlikheten har ökat i en majoritet av OECD-länderna under de senaste decennierna. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO