020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

LO-distriktet i Stockholms län söker handläggare med projektledaregenskaper och god erfarenhet som kommunikatör

Med anledning av personalförändringar på LO-distriktets kansli söker vi en ny medarbetare.

Seminarium 28 november 2019
Kommuner upphandlar för miljarder!

Varje år köper den offentliga sektorn varor, tjänster och entreprenader för över 800 miljarder. Kommunerna står för en stor del och kommunerna i Stockholms län spelar en särskild roll då de fungerar som motor för svensk ekonomi. Enbart Stockholms stad köper varje år entreprenader, varor och tjänster för över 32 miljarder kronor.

Jämställdhetsbarometern
Seminarium 6 december 2019

Hur påverkar kön och klass människors arbetsvillkor? Hur ser egentligen makten ut kring hur arbetstiden förläggs och hur påverkas vi psykosocialt av en pressade tillvaro med oro om att få ihop till mat och hyra? Och hur vanligt är det med sexuella trakasserier inom LO-yrken?

Kadir Kasirga, medlem i Seko och riksdagsledmot (s): Endast med ökad jämlikhet kan vi besegra högern

Kadir Kasirga

Sverige är inte en isolerad ö i världen, det som händer i vårt område påverkar även oss här hemma. Just därför är det viktigt att vi i arbetarrörelsen känner oss extra stolta när vi driver en global jämlikhetskamp i äkta internationell solidaritetsanda för att bli en viktig motkraft till den växande fascismen.

Bemanningsbranschen - en riskfylld arbetsmiljö
Seminarium den 12 december 2019

Vi inbjuder till ett förmiddagsseminarium den 14 november då vi ställer oss frågan om det finns intresse och förutsättningar för en bättre arbetsmiljö inom bemanningsbranschen. För drygt ett år sedan granskade Arbetsmiljöverket bemanningsbranschens förebyggande arbete och konstaterade att riskerna är stora.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Mer pengar till pensionen

Den allmänna pensionen är betydligt lägre än dina inkomster när du jobbar. Se till att du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Det gör stor skillnad.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO