020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Första maj i Stockholm 2019

Första maj 2019 samlas vi för trygghet, demokrati och sammanhållning. Vilket också är årets huvudparoll.

Facket försäkrar vårkampanj 2019

Idag drar LOs stora vårkampanj för Fackets försäkrar igång! Under perioden 15 april - 19 maj 2019 pågår Facket försäkrarkampanjen som syftar till att göra Sveriges privat- och kooperativt anställda löntagare medvetna om att det finns extra pengar att hämta genom avtalsförsäkringarna.

Seminiarier i samband med LO-distriktet 100 år

I samband med vårt 100-årsjubileum den 10 april har LO-distriktet uppvaktats av ABF Stockholm, Kulturhistoriska sällskapet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek med tre seminarier samt en guidad vandring i arbetarrörelsens kvarter.

Lunchseminarium den 14 maj 2019
Är vi medborgare eller kunder i välfärden? 

Hur kan arbetarrörelsen i Stockholm agera för att skapa en välfärd där vi är medborgare – inte kunder?  Den svenska modellen med gemensam välfärd har under många år utvecklats till en marknad och blivit utsatt för experiment utan konsekvensanalys.  

LO-distriktet har valt ny ordförande och ny styrelse

På årsmötet igår den 10 april 2019 valdes en ny ordförande och en ny styrelse för LO-distriktet i Stockholms än. Mirja Räihä, Kommunal Stockholms län efterträder Marie Jokio, Kommunal som ordförande den kommande mandatperioden 2019-2021.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Har du rätt till pengar som du inte känner till?

Jobbar du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats? Om du skadar dig i anslutning till jobbet kan du ha rätt till extra ersättning.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO