020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Facket försäkrar kampanj hösten 2017

Den 30 oktober drar höstens Facket försäkrar kampanj igång under sex veckor. Fram t o m den 10 december kommer vi att uppmärksamma Föräldrapenningtillägget på en mängd sätt via olika kanaler, medier och aktiviteter.

Sluta tafsa på skyddsombudens inflytande!

Svenskt Näringsliv vill manövrera ut facket från arbetsmiljöfrågorna och sätter löntagarnas hälsa på spel. Än en gång väljer de ideologi före verkligheten. Det skriver Berit Müllerström, andre vice ordförande LO, och Stefan Hansson, sekreterare/kassör på LO-distriktet i Stockholms län med anledning av en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Seminarium om sjukförsäkringens utveckling 22 november 2017

Vi inbjuder till viktigt samtal om sjukförsäkringen som allt mer kommit att bli en inhuman utförsäkringsmekanism. Under en förmiddag kommer vi att prata om sjukförsäkringens förutsättningar och varför de mest utsatta, de som behöver sjukförsäkringen som mest, sorteras ut och får avslag angående sjukpenning.

Studiekonferens 23 november 2017

LO-distriktet inbjuder tillsammans med ABF till sin årliga studiekonferens. Syftet är att gemensamt utveckla den fackliga studieorganisationen i regionen, utbyta erfarenheter och ta del av information om det förbundsgemensamma kursutbudet kommande år.

Pressmeddelande - Kvinnornas löner ökar mer än männens!

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Lönegapet är störst mellan kvinnor och män i Stockholms län där männen tjänar 5.800 kronor mer än kvinnorna. Det visar LOs årliga lönerapport.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Storken ger tillökning i plånboken

Föräldraledig? Du vet väl att föräldrapenningtillägget ger dig 10 procent extra ersättning i upp till sex månader, utöver det du redan får från Försäkringskassan!

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO