020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Inhyrd bemanning - utbildning 15 november 2018

LO-distriktet i Stockholms län inbjuder till en heldags utbildning om bemanningsavtalet och utvecklingen av verktygen för arbetsmiljöarbetet inom branschen.

Träff med arbetsmiljöansvariga den 3 oktober 2018

LO-distriktets arbetsmiljökommitté inbjuder förbundsavdelningarnas/regionernas arbetsmiljöansvariga/-samordnare till ett gemensamt möte. Under dagen kommer vi att diskutera aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet och arbetsmiljökommitténs verksamhet för 2019.

Nya handledare till Ung-kurserna efterlyses

Den fackliga utbildningsverksamheten behöver ständigt nya handledare. I den förbundsgemensamma verksamheten är vi därför beroende av avdelningarnas regelbundna hjälp att rekrytera nya förmågor. För att undvika konkurrens om handledarna och garantera kvaliteten anlitar LO-distriktet endast handledare som dess avdelning rekommenderar.  

Äldre i arbetslivet, orkar våra kroppar arbeta fram till pension?

LO-distriktets arbetsmiljökommitté och Facket försäkrar bjuder in till ett frukostseminarium om ”Äldre i arbetslivet och att orka arbeta fram till pensionen” onsdagen den 10 oktober 2018, Sandlersalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm.  

Dags att söka till facklig-politisk aftonskola

Facklig-politisk aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att också påverka politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten.  

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Pressträff med anledning av Sverigedemokraternas valmanifest

Med anledning av SDs valmanifest presenterar LO beräkningar om hur Sverigedemokraternas ekonomiska politik slår mot välfärden och hur deras arbetsmarknadspolitik drabbar LO-medlemmarna.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO