020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Seminarium om avtalspensionen - Tisdagen den 19 juni 2018

Facket försäkrarverksamheten genomför varje år kampanjer för att uppmärksamma försäkringar och pensioner som ryms inom kollektivavtalen. Som avslut på vårens kampanj inbjuder vi till ett seminarium om avtalspensionen.  

LO-distriktet i Stockholms län söker en ungdomshandläggare

Vi söker en ungdomshandläggare till ett av vårt kanske roligaste och viktigaste verksamhetsområde!

Årets Känga 2018 till Irene Svenonius

Årets KÄNGA tilldelas Stockholms läns finanslandstingsråd Irene Svenonius (m), som bidragit till ett av de värsta skatteslöserierna i modern tid med följande motivering:

Inkluderande arbetsplaster - Utbildning för förtroendevalda

För att främja en hållbar facklig antirasism erbjuder LO-distriktet en processutbildning i inkluderande arbete för fackligt förtroendevalda. Ett hållbart arbetsplatsarbete mot rasism och för allas lika värde och rätt måste vara systematiskt och utgår från arbetsplatsens organisation, kultur och arbetsklimat.

Första maj 2018

I år demonstrerar vi under parollen ”Tillsammans för trygghet”. Årets arrangemang i Stockholm kommer präglas av vilja och kamp blandat med traditioner och nya inslag. Självklart står en socialdemokratisk valseger i höst högt på agendan.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Kvinnlig fägring och machokultur?

Utifrån rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar" ställs både fack och arbetsgivare till svars: vad krävs, fackligt och politiskt, för att motverka sexuella trakasserier på LO-förbundens arbetsplatser?

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO