020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Dags att söka till facklig-politisk aftonskola

Facklig-politisk aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att också påverka politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten.  

Facket på sommarjobbskampanj 2018 har inletts i Stockholm

Idag måndag den 25 juni drar LO-distriktet i Stockholms län igång den årliga kampanjen Facket på sommarjobbet*. Kampanjen går ut på att besöka arbetsplatser och informera unga, nya på arbetsmarknaden, om deras rättigheter på jobbet. Vi vill att alla sommarjobbare och extrajobbande ungdomar ska ha rätt till en schyst start på arbetslivet. Och det förutsätter att de vet vad som gäller. Därför kommer vi under de fem veckor som kampanjen pågår att söka upp sommarjobbare runt om i Stockholms kommuner.

Inkluderande arbetsplaster - Utbildning för förtroendevalda hösten 2018

För att främja en hållbar facklig antirasism erbjuder LO-distriktet en processutbildning i inkluderande arbete för fackligt förtroendevalda. Ett hållbart arbetsplatsarbete mot rasism och för allas lika värde och rätt måste vara systematiskt och utgår från arbetsplatsens organisation, kultur och arbetsklimat.

Unga i Stockholms län får mest i avtalspension

Arbetsgivarna betalar in mer i pensionspremier till unga än till äldre i Stockholms län, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt missar många i alla åldersgrupper att göra ett aktivt val av kompletterande försäkringsskydd. Därmed går de miste om ökad trygghet i arbetslivet.

Seminarium om avtalspensionen - Tisdagen den 19 juni 2018

Facket försäkrarverksamheten genomför varje år kampanjer för att uppmärksamma försäkringar och pensioner som ryms inom kollektivavtalen. Som avslut på vårens kampanj inbjuder vi till ett seminarium om avtalspensionen.  

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

SD 2018?

Funderar du på att rösta på Sverigedemokraterna? Se här.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO