020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Facket på sommarjobbskampanj 2018 har inletts i Stockholm

Idag måndag den 25 juni drar LO-distriktet i Stockholms län igång den årliga kampanjen Facket på sommarjobbet*. Kampanjen går ut på att besöka arbetsplatser och informera unga, nya på arbetsmarknaden, om deras rättigheter på jobbet. Vi vill att alla sommarjobbare och extrajobbande ungdomar ska ha rätt till en schyst start på arbetslivet. Och det förutsätter att de vet vad som gäller. Därför kommer vi under de fem veckor som kampanjen pågår att söka upp sommarjobbare runt om i Stockholms kommuner.

Inkluderande arbetsplaster - Utbildning för förtroendevalda hösten 2018

För att främja en hållbar facklig antirasism erbjuder LO-distriktet en processutbildning i inkluderande arbete för fackligt förtroendevalda. Ett hållbart arbetsplatsarbete mot rasism och för allas lika värde och rätt måste vara systematiskt och utgår från arbetsplatsens organisation, kultur och arbetsklimat.

Unga i Stockholms län får mest i avtalspension

Arbetsgivarna betalar in mer i pensionspremier till unga än till äldre i Stockholms län, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt missar många i alla åldersgrupper att göra ett aktivt val av kompletterande försäkringsskydd. Därmed går de miste om ökad trygghet i arbetslivet.

Seminarium om avtalspensionen - Tisdagen den 19 juni 2018

Facket försäkrarverksamheten genomför varje år kampanjer för att uppmärksamma försäkringar och pensioner som ryms inom kollektivavtalen. Som avslut på vårens kampanj inbjuder vi till ett seminarium om avtalspensionen.  

LO-distriktet i Stockholms län söker en ungdomshandläggare

Vi söker en ungdomshandläggare till ett av vårt kanske roligaste och viktigaste verksamhetsområde!

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LO om handel och protektionism

Om varför jämlik fördelning av globaliseringens vinster är nödvändig för att motverka slutenhet och protektionism.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO