020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Inbjudan till träff med arbetsmiljöansvariga

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté inbjuder förbundsavdelningarna- och regionernas arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljösamordnare till ett gemensamt möte. Syftet är att diskutera aktuella frågor inom arbetsmiljöområden samt arbetsmiljökommitténs verksamhet 2020.

Nytt projekt inom Facket försäkrar

Under första halvåret 2019 pågår ett ett informationsprojekt inom Facket försäkrarverksamheten i Stockholmsdistriktet. Projektet går ut på att söka upp små arbetsplatser utan facklig organisation.

LO-distriktet i Stockholms län 100 år

1919-2019

I år är det 100 år sedan fackföreningsrörelsen i Stockholm tog beslutet att samla alla stadens organiserade arbetare och bilda Stockholms Fackliga Centralorganisation. Det som idag är LO-distriktet i Stockholms län.

Frukostseminarium 19 februari 2019 - Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen

LO-distriktets arbetsmiljökommitté bjuder in till en förmiddag på temat “Att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen” den 19 februari 2019 kl 09.00-12.00. Fika serveras från kl 08:30. Seminariet äger rum i LOs plenisal, Barnhusgatan 18. Föreläsare är Robin Öberg, ALNA, expert på skadligt bruk i arbetslivet.

Skolinformatörsutbildning
6-7 februari 2019

Vi har ett stort behov av informatörer som informerar på våra skolor runt om i länet. Rollen som skolinformatör innebär att informera och prata med skolelever på gymnasiet, SFI, folkhögskolor och Komvux om facket och arbetsmarknaden.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Johan Danielsson om ordning och reda på arbetsmarknaden i EU

Ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige kommer att vara en dominerande fråga i EP-valrörelsen.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO