020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Skolinformatörsutbildning
28-29 januari 2020

Att vara skolinformatör är bland det viktigaste och roligaste uppdraget man kan ha i facklig regi. Det är ofta det första mötet unga har med facket då vi är ute på gymnasieskolor, folkhögskolor, SFI och komvux och informerar.    

Ny vice ordförande i LO-distriktet i Stockholms län

Karin Åkersten, SEKO Stockholm valdes på LO-distriktets höstmöte den 28 november till vice ordförande. Karin har varit ordinarie ledamot i LO-distriktets styrelse och efterträder Lars Holmström, Byggnads Stockholm Gotland som avsagt sig uppdraget.

Uttalande - Stoppa nedmonteringen av sjukvården i Stockholms län

I november har Region Stockholm varslat 800 tjänster på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Av dessa finns minst 450 på Kommunals avtalsområde. Framför allt handlar det om undersköterskor. Men även annan sjukhusservice drabbas.

Årets skyddsombud 2019

LO-distriktet delade på sitt höstmöte ut priset till Årets Skyddsombud 2019. Det är med stor respekt och glädje vi tilldelade Anna Hjortheden, Hotell & Restaurangfacket Stockholm-Gotland, huvudskyddsombud på restaurang Sturehof. Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som våra skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar och kämpar för

Ny rapport - Upphandlingsindex 2019

Idag den 28 november presenterar LO-distriktet i Stockholms län för sjunde året ett Upphandlingsindex som granskar Stockholms län kommuners rutiner för upphandling och kontroll av leverantörer som de köper varor och tjänster av.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Har du rätt till pengar du inte vet om?

Livet är fullt av händelser som gör att du behöver lite extra stöd då och då. Som när du får barn eller om du skulle bli sjuk en längre tid, till exempel.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO