020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Stockholmsregionens jämställdhetsbarometer 2018 - Seminarium fredagen den 9 mars.

Välkommen till ett seminarium om kvinnors möjlighet till att kunna påverka sitt arbete och fördelningen av tid i betalt och obetalt arbete. Fredagen den 9 mars 2018 kl 10 -12 på Långholmens folkhögskola, Löfströms allé 7 i Sundbyberg.

Framtidsdagen - fredagen den 2 mars 2018

LO-distriktets regionala ungdomskommitté välkomnar avdelningarna till ”Framtidsdagen” fredagen den 2 mars 2018 kl. 8.30-16.30, Solna folkets hus, Skytteholmsvägen 2, Solna.

Facket Försäkrar - Rapport från distriktskonferensen

Håkan Svärdman, LO

Den 7 februari samlades representanter från LO-förbunden i LO-husets plenissal. LO-distriktet i Stockholms läns chef Carina Paulsson inledde dagen med att hälsa deltagarna välkomna till en spännande konferens med intressanta föreläsare och välkända företrädare.

Vi vill se nya satsningar på fritids i Stockholms läns kommuner

Fler barn går på fritids i välbärgade områden i större utsträckning än i socioekonomiskt svara områden. En trend som går igen i nästan samtliga Stockholms läns kommuner. I Huddinge kommun går t ex långt färre barn på fritids i Flemingsberg och Grantorp än i Stuvsta och Fridhem. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom satsningar på mer aktiviteter och fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids*. Därmed kommer också skolresultaten att höjas.

Frukostseminarium om arbetssjukdomar - Tisdag den 20 februari 2018

Välkomna till till ett frukostseminarium som handlar om arbetssjukdomar och vilken roll Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) spelar. CAMM tillhör Stockholms läns sjukvårdsområde och samverkar med Karolinska institutet. CAMM arbetare med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning inom flera områden.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Makteliten – toppnoterar igen

LO-rapporten Makteliten jämför inkomstskillnaderna mellan vanliga löntagare och Sveriges maktelit.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO