020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Vi välkomnar två nya kollegor till LO-distriktet

LO-distriktet hälsar två nya kollegor välkomna till expeditionen. Despina Mavrokostidou och Linda Pettersson. Båda kommer från Kommunal Stockholms län och har arbetat hos oss sedan den 4 september.

Drömjobbet - podden om livet, jobbet och fritiden. PREMIÄR FREDAG 15 SEPTEMBER

På fredag är det premiär för Drömjobbet – podden om livet, jobbet och fritiden. En podd för alla som jobbar eller är på väg ut i arbetslivet. Vi ska visa på att det finns lagar, avtal och villkor som reglerar hur vi har det på jobbet. Regler som vi kanske ofta tar för givna, t ex löner, arbetstider, semester, anställningsförhållanden, försäkringar osv. Vi ska öka medvetenheten om att det är med gemensam styrka som vi har störst möjlighet till att motverka orättvisor och påverka olika situationer.

Upphandlingsindex 2017

Stockholms läns kommuner gör få framsteg i arbetet med att bygga upp rutiner för att stävja fusk, säkra schysta villkor och främja sund konkurrens!

Seminarium måndagen den 25 september - Hur ska inhyrd personals arbetsmiljö kunna förbättras?

Bemanningsanställda är en grupp som är utsatta för stora risker i arbetsmiljön. Just nu genomför Arbetsmiljöverket ett omfattande arbete om hur arbetsmiljöarbetet hanteras på både bemanningsföretag och kundföretag. Arbetet är inte slutfört, men 650 inspektioner har hittills genomförts och det kan konstateras att tre av fyra arbetsgivare som hyr in personal uppvisar brister i arbetsmiljöarbete.

Frukostseminarium om förändringar i diskrimineringslagen - Onsdagen den 11 oktober 2017

Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med januari 2017. En av nyheterna är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med tidigare.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete

Pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO