020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Stockholm

Förstärkningen av a-kassan förlängs

Hade vi socialdemokrater fått bestämma själva hade förstärkningarna i a-kassan kunnat permanentats redan nu, säger Theres Lindberg, riksdagsledamot (S).

 

 

Digitalt Pride med LO-distriktet

liten pride

Sommarens Pride-firande blev inte som vanligt, men det hindrade inte LO-distriktet från att uppmärksamma dessa viktiga frågor.

LO söker ombudsman till LO-distriktet i Stockholms län

Vi söker dig som vill arbeta som distriktsombudsman och som vill medverka i utvecklingen av det tvärfackliga arbetet i Stockholms län.

Vikten av fortsatta satsningar på välfärd och A-kassa

Trots regeringens krisåtgärder, däribland korttidspermitteringarna som just nu omfattar över en halv miljon svenskar, så har många löntagare blivit av med jobbet. De ska möta ekonomisk trygghet i kombination med tydliga krav och goda möjligheter att snabbt komma tillbaka i jobb. Därför har vi höjt ersättningen i a-kassan och ändrat reglerna så att fler omfattas samtidigt som vi stärker möjligheterna att hitta nytt jobb.

Förslagen går emot Januariavtalet

Förslagen som presenterats i utredningen om arbetsrätten och LAS går inte i linje med Januariavtalets skrivningar om att upprätthålla en balans mellan arbetsmarknadens parter, skriver Teres Lindberg och Leif Nysmed, fackliga riksdagsledamöter (S).

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Skatta oss lyckliga

Eric Sundström samtalar med LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström och Balder Bergström om slutrapporten från LO-ekonomernas och Tankesmedjan Tidens skattepolitiska skuggutredning.

Nyhetsbrev från LO-distriktet Stockholm
Prenumerera på LO