020560056 ring fackets hjälptelefon

Våra krav på politiken

LO och fackförbunden inom LO har krav på politiken på en mängd olika områden. För att våra krav ska få genomslag har LO och fackföreningarna i Stockholmsregionen valt att särskilt fokusera på tre krav under de närmaste åren: Trygga jobb, Rätt till heltid och Schyssta villkor vid offentlig upphandling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

De senaste decennierna har arbetsmarknaden förändrats i grunden. Det som tidigare var en självklarhet, ett fast jobb som ger en heltidslön, är numera en ouppnåelig dröm för många. En hel generation blir vuxna utan den trygghet som en tillsvidareanställning ger, med allt vad det innebär för möjligheterna att skaffa bostad och familj. Hundratusentals människor, främst kvinnor i arbetaryrken, saknar den trygghet och självständighet som en lön man kan försörja sig på ger.

Samtidigt som löntagarnas villkor försämrats har Sverige blivit rikare än någonsin. Det är vi som betalar de allt högre vinsterna i företagen och skattesänkningarna för de rika. Det accepterar vi inte. Anständiga löner och arbetsvillkor måste få kosta. För att vända utvecklingen krävs både bättre kollektivavtal och en starkare lagstiftning, men det finns också mycket som kan göras lokalt och regionalt. Som fackliga organisationer i Stockholmsregionen så ställer vi följande krav på kommunerna och landstinget i Stockholms län: 

  • Minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska ha en tillsvidaretjänst
  • Minst 90% av personalen inom respektive yrkeskategori ska arbeta heltid
  • Vid upphandlingar och i valfrihetssystem ska villkor i enlighet med kollektivavtal gälla, utöver ovanstående krav