020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till all personal på LO-distriktet i Stockholms län.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Carina Paulsson

Chef och kassör

Personal- och kanslichef, budget, internationell verksamhet, ledamot av VU och styrelse.

Arbetsmarkndadsfrågor och arbetet mot ekonomisk brottslighet.

Kommittéer: Arbetsmarkands- och socialförsäkringskommittén, Kommittén för inhyrd bemanning samt Ekobrottskommittén

Kristoffer Hernbäck

Ombudsman

Facklig politiskt, LO-facken

Kommittéer: Facklig politiska kommittén

Sophia Andersson

Ombudsman

Högre organisationsgrad, LO-facken och arbetsmiljö

Kommittéer: Kommittén för högre organisationsgrad, arbetsmiljökommittén

David Risberg

Handläggare

Facklig utbildning och arbetsmiljöfrågor

Kommittéer: Fackliga utbildningskommittèn och Arbetsmiljökommittén

Emelie Jansson

Ung-handläggare

Skolinformation, ungdomsutbildningar och Facket på sommarjobbet.

Kommitté: Regionala ungdomskommittén

Magnus Dannqvist

Ekonomihandläggare

Budget, bokföring, lönehantering, fakturering samt VD för LO-distriktets bolag Visdom i Stockholm AB och U-evenemang AB.

Anna Jarlhäll

Assistent

Organisation och ledning (beredning, VU, styrelse, representantskap och valberedning), expedition, internationell verksamhet, LO-facken i kommunerna, första maj, facklig-politisk verksamhet, information och kommunikation samt LO-fackens s-förening

David Johansson

Assistent

Facket försäkrar, facklig utbildning och ungdomsverksamhet.

Karin Grées

Assistent

Arbetsmarknad- och socialförsäkring, ekobrott och bemanning.