Fråga facket Fråga facket

Årets Skyddsombud

Arbetsmiljö LO-distriktet i Stockholms län uppmärksammar varje år skyddsombudens roll och betydelse för en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Claes Thim, Elektrikerna - Årets skyddsombud 2016 Foto: Lars Forsstedt

Årets Skyddsombud - vår vardagshjälte

Varje år utser LO-distriktet i Stockholms län årets Skyddsombud för att uppmärksamma det viktiga, och ibland tuffa, arbete som våra skyddsombud lägger ner för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatser runt om i vår region.

Fackföreningarna nominerar under året kandidater till LO-distriktets Arbetsmiljökommitté. Priset delas ut på representantskapets höstmöte till en person eller grupp som engagerat och målmedvetet skapat en bättre arbetsmiljö på sin arbetsplats. Det kan t ex handla om förbättringar när det gäller lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel, färre arbetsskador, förebyggande insatser.

Årets Skyddsombuds arbete och resultat ka fungera som en förebild och vara ett gott exempel för andra arbetsplatser att ta efter. Det är ofta skyddsombuden som driver utvecklingen på arbesplatsen och kommer med idéer om vad som kan göras.