Fråga facket Fråga facket

LO-facken i kommunerna

Organisationsfrågor LO-facken i kommunerna arbetar med lokal verksamhet. Deras uppdrag är att driva på politiken i facklig-politisk samverkan, men också att organisera rekrytering av nya medlemmar samt tillhandahålla skolinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Politisk påverkan och facklig utbildning

LO-distriktet i Stockholms län har 14 stycken LO-fack som är indelade i olika geografiska områden och sammanfaller med länets kommuner. En del LO-fack har fler kommuner inom sitt område.

LO-facken genomför tillsammans med förbundens arbetsplatsklubbar och sektioner informationsinsatser, medverkar i utvecklingen av det lokala organisationsarbetet inom fackföreningsrörelsen samt samordnar bildningsverksamheten inom sitt område.

LO-facken organiserar och samordnar kontakter med de socialdemokratiska arbetarekommunerna, politiska/parlamentariska församlingar, folkrörelser och myndigheter och medverkar till att LO förbundens medlemmar aktivt finns med i de politiska församlingarna. LO-facken bjuder in till nätverksträffar för de lokala arbetsplatsföreningarnas ledande företrädare.

Är du intresserad av att engagera dig i tvärfacklig verksamhet i din kommun där du bor eller jobbar så kontakta ansvarig på LO-distriktet för mer information.