020560056 ring fackets hjälptelefon

Om oss

LO-distriktet i Stockholms län samlar 23 förbundsavdelningar med totalt ca 180.000 medlemmar. Vi har dessutom LO-fack ute i kommunerna som arbetar med lokal förbundsgemensam verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Distriktets upptagningsområde täcker hela Stockholms län, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder. Våra medlemmar finner du på restauranger och i butiker, på byggen och i kollektivtrafiken, i vården och på bensinmacken. Man kan säga att var du än befinner dig i Stockholms län så finner du en LO-medlem. 

LO-distriktets högst beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger om året. På årsmötet väljs en styrelse som består av 14 personer. Det dagliga arbetet sköts av 11 anställda på expeditionen. 

LO-distriktet i Stockholms län

Västmannagatan 4, 1 tr
111 24 Stockholm
telefon 08-789 49 00
e-post: info.stockholm@lo.se 

Twitter: @LO_sthlm
Facebook: www.facebook.com/LOStockholm

Ansvarig utgivare: Annika Nilsson
LOs dataskyddsombud: John Haataja