020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket på sommarjobbet

Varje år genomförs kampanjen ”Facket på sommarjobbet”. Kampanjen syftar till att söka upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och ge dem information om deras rättigheter och skyldigheter som anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uppsökare under Facket på sommarjobbet-kampanjen 2017

Under kampanjens gång tar vi hjälp och marknadsför LOs hjälptelefon 020-56 00 56, dit man alltid kan vända sig med frågor och funderingar.

Kampanjen bedrivs i samverkan med fackföreningsavdelningarna och våra uppsökare består av företrädare från de olika avdelningarna. Under fem sommarveckor hinner vi besöka ett par tusen arbetsplatser i hela länet och prata med ungefär lika många ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.