Fråga facket Fråga facket

Koll på jobbet!

Ung i facket Varje sommar ger vi i facket oss ut på uppsökerier på sommarjobbet. Vi söker upp sommarjobbande ungdomar på deras arbetsplatser och ger information om rättigheter och skyldigheter som anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fråga facket

En viktig del av uppsökerierna är att dela information om LOs hjälptelefon, 020-56 00 56, dit unga alltid kan vända sig med frågor och funderingar.

Vi gör uppsökeriet tillsammans med fackföreningarna och våra uppsökare består av företrädare från de olika avdelningarna.

Under fem sommarveckor hinner vi besöka ett par tusen arbetsplatser i hela länet och prata med ungefär lika många ungdomar om deras rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.