Medierum

 • Ny rapport om arbetsvillkoren i kommunerna i länet

  Otrygga anställningar och ofrivillig deltid länge varit norm för stora grupper i kommunerna. Detta trots att det är väl känt vad det innebär för såväl de anställda som för kvaliteten i välfärdsverksamheterna.

 • Sjukfrånvaro i länets kommuner

  Skillnaderna mellan olika kommuner är stora, särskilt när det gäller längden på sjukskrivningarna. Det visar en kommande rapport från LO-distriktet Stockholms län. Distriktet varnar nu för att arbetsmiljöskuld håller på att byggas upp.

 • Årets känga2021

  LO-distriktet i Stockholms län delar återigen ut Årets Känga till Irene Svenonius. Denna gång får finansregionrådet kängan för att regionen under pandemin gjort ett överskott på 5,8 miljarder. Distriktet menar att en del av pengarna borde satsats på personalen och för att beta av vårdskulden.

 • Upphandlingsindex 2020

  Ny undersökning visar att kommunerna i länet brister i sitt arbete med upphandling. Nio av tio har inte tillräckliga resurser för att följa upp att de får vad de betalar för.

 • Visstidsanställningar vanligare i arbetaryrke

  Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. Det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet och skillnaden tycks bara öka.

 • Deltidsarbete gör kvinnor till fattigpensionärer

  Kvinnor i arbetaryrken har allra lägst lön – och därmed lägst pension. I Stockholms län tjänar arbetarkvinnor i genomsnitt 21 360 kronor i månaden, jämfört med männen som har 26 663 kronor. Det visar siffror som LO tagit fram.

   

 • Stora klasskillnader i semestervanor

  År 2018 hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus/husvagn under sin semester. Bland tjänstemän är motsvarande siffra 15 procent. Det visar en ny rapport som LO presenterar idag.

 • Stora skillnader i faktisk månadslön i Stockholms län – arbetarkvinnor tjänar minst

  En arbetarkvinna i Stockholms län tjänar 26.199 kronor mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.

 • För få tar chansen till extra föräldrapengar i Stockholms län

  För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Stockholms län tar endast 8,3 procent av papporna ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 78,5 procent. LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget visar att den tidigare ökningen av uttaget har stannat av hos både mammor och pappor i Stockholms län.

 • Unga i Stockholms län får mest i avtalspension

  Arbetsgivarna betalar in mer i pensionspremier till unga än till äldre i Stockholms län, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt missar många i alla åldersgrupper att göra ett aktivt val av kompletterande försäkringsskydd. Därmed går de miste om ökad trygghet i arbetslivet.

 • Vi vill se nya satsningar på fritids i Stockholms läns kommuner

  Fler barn går på fritids i välbärgade områden i större utsträckning än i socioekonomiskt svara områden. En trend som går igen i nästan samtliga Stockholms läns kommuner. I Huddinge kommun går t ex långt färre barn på fritids i Flemingsberg och Grantorp än i Stuvsta och Fridhem. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom satsningar på mer aktiviteter och fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids*. Därmed kommer också skolresultaten att höjas.

 • Pressmeddelande - Kvinnornas löner ökar mer än männens!

  Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för första gången på nästan 10 år. Även om skillnaderna mellan män och kvinnors löner fortfarande är stora. Lönegapet är störst mellan kvinnor och män i Stockholms län där männen tjänar 5.800 kronor mer än kvinnorna. Det visar LOs årliga lönerapport.

 • Upphandlingsindex 2017

  Stockholms läns kommuner gör få framsteg i arbetet med att bygga upp rutiner för att stävja fusk, säkra schysta villkor och främja sund konkurrens!