Facket direkt facketdirekt.nu

Visstidsanställningar vanligare i arbetaryrke

Anställningsvillkor Skillnaden i anställningsvillkor mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. Det gäller inte minst anställningsformer där skillnaden nu är den största som uppmätts på 2000-talet och skillnaden tycks bara öka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Förra året hade 26 procent av arbetarna i LO-distriktet i Stockholms län en visstidsanställning, jämfört med 11 procent av tjänstemännen. Sett till hela landet var det 21 procent av arbetarna jämfört med 11 procent av tjänstemännen som hade en tidsbegränsad anställning.

Det framgår av LO-rapporten Anställningsformer år 2020 – Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990–2020. Statistiken sträcker sig fram till kvartal 1 år 2020, det vill säga före pandemin.

Risken är stor att pandemin gör att skillnaderna ökar ytterligare. Det får bara inte ske. Återstarten av ekonomin efter pandemin måste därför i första hand ske med trygga jobb, fasta anställningar på heltid - även för arbetare, säger Mirja Räihä, ordförande i LO-distriktet i Stockholms län.

Högst andelen arbetare med visstidsanställning hade Värmlands, Stockholms och Örebro län där 26 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda. Lägst andel var det i Västernorrlands, Kalmars och Södermanlands län med 15 procent tidsbegränsat anställda arbetare.

Motsvarande bland tjänstemän var högst i Uppsala län, 15 procent, och lägst i Värmlands och Västmanlands län, fem procent.

Klasskillnaden i alla former av anställningsvillkor måste minska till nivåer som alla känner är rimliga och acceptabla. De skillnader som framgår av rapporten är på tok för stora. Låt därför återstarten av ekonomin bli en återstart mot ett mer jämlikt samhälle, säger Mirja Räiha.

Enligt en genomgång som LO har gjort var dock 37 procent av de jobb som 2020 var anmälda hos Arbetsförmedlingen i Stockholms län tillfälliga anställningar. Det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan, 2019.

Läs hela rapporten här

 

För ytterligare information kontakta: 

Mirja Räihä, ordförande LO-distriktet i Stockholms län

070-576 89 82

Mirja.raiha@sll.se 

 

Carina Paulsson, chef LO-distriktet i Stockholms län

070-348 47 44

Carina.paulsson@lo.se

 

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.