020560056 ring fackets hjälptelefon

Kommittéer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-borgen
Foto: Lars Forsstedt

För att stärka den tvärfackliga verksamheten utser LO-distriktet i Stockholms län årligen kommittéer bestående av ledamöter från de olika fackföreningarna. 

Kommittéernas övrgripande uppgift är:

  • Att inom sitt område verkställa den av representantskapet fastställda verksamhetsplanen.
  • Att planera och till LO-distriktets styrelse lägga förslag tpå genomensam tvärfacklig verksamhet inom omårdet.
  • Att självständigt initiera och/eller på LO-distriktets styrelses initiativ skriva underlag för utspel eller arktiklar till LO-distriktets styrelse.
  • Att utbyta erfarenheter mellan förbundsavdelningarna
  • Att särskilt beaka förändringar och förslag inom sitt område

I menyn här bredvid kan du läsa om alla våra kommittéer, se vilka ledatmöter som är representerade från fackföreningarna samt vem som är kontaktperson på LO-distriktet.