Fråga facket Fråga facket

Kommittéer

Organisationsfrågor För att stärka den tvärfackliga verksamheten utser LO-distriktet i Stockholms län årligen kommittéer bestående av ledamöter från de olika fackföreningarna. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kommittéernas övergripande uppgift

  • Att inom sitt område verkställa den av representantskapet fastställda verksamhetsplanen.
  • Att planera och till LO-distriktets styrelse lägga förslag tpå genomensam tvärfacklig verksamhet inom omårdet.
  • Att självständigt initiera och/eller på LO-distriktets styrelses initiativ skriva underlag för utspel eller arktiklar till LO-distriktets styrelse.
  • Att utbyta erfarenheter mellan förbundsavdelningarna
  • Att särskilt beaka förändringar och förslag inom sitt område