Fråga facket Fråga facket

Internationellt

Internationellt Vår internationella verksamhet är liten i omfattning. Det här verksamhetsområdet består främst av att upprätthålla kontakterna med våra kamrater i de europeiska huvudstadsorganisationerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inom nätverket ECTUN (European Capitals Trade Union Network) anordnas bl a gemensamma konferenser. Utöver detta har vi en mer upparbetad och stadigvarande relation med de nordeuropeiska huvudstadsorganisationerna. 

LO-distriktet i Stockholms län bidrar med 10 öre per medlem till Palmecentrets Solidaritetsfond.