020560056 ring fackets hjälptelefon

Lokal verksamhet i kommunerna

Ofta tror vi att det viktigaste i politiken händer i riksdag och regering. Så är det i en del frågor, som lagstiftning och en del annat, men väldigt mycket av det som är viktigt beslutas lokalt och regionalt. Då måste vi finnas där och påverka besluten, och fackförbunden inom LO gör det tillsammans genom LO-facken i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I kommuner och landsting fattas beslut om mängder av frågor som berör LO-medlemmarna direkt i vardagen. Där beslutas hur förskola, skola och äldreomsorg ska fungera. Hur bussar, tunnelbana och pendeltågen ska gå. Hur mycket bostäder som ska byggas och hur utemiljön ska ordnas för att kännas tillgänglig och trygg. Även socialtjänst och vuxenutbildning är något som ligger på kommunerna. 

Genom LO-facken i kommunerna arbetar fackligt aktiva från många förbund tillsammans med att påverka politiken. Det görs delvis genom samverkan med Socialdemokraterna lokalt, men också genom opinionsbildning och genom att ställa krav på alla politiska partier. Ju fler vi är som är aktiva desto mer inflytande får vi. Kom med du också! 

Här hittar du mer information om alla våra LO-fack runt om i Stockholms läns kommuner.