Fråga facket Fråga facket

Lokal verksamhet i kommunerna

Organisationsfrågor Många av de beslut som påverkar våra liv fattas i riksdag och regering, men mycket av det som är oss nära beslutas i kommunen eller i regionen. Där påverkar vi besluten genom LO-facken i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kom med du också!

I kommuner och landsting fattas beslut om mängder av frågor som berör LO-medlemmarna direkt i vardagen. Där beslutas hur förskola, skola och äldreomsorg ska fungera. Hur bussar, tunnelbana och pendeltågen ska gå. Hur mycket bostäder som ska byggas och hur utemiljön ska ordnas för att kännas tillgänglig och trygg. Även socialtjänst och vuxenutbildning är något som ligger på kommunerna. 

I LO-facken i kommunerna engagerar sig fackligt aktiva för att påverka politiken. Dels genom samverkan med Socialdemokraterna lokalt, men också via opinionsbildning och genom att ställa krav på alla politiska partier. Ju fler vi är som är aktiva desto mer inflytande får vi. Kom med du också! 

Här hittar du mer information om våra LO-fack i Stockholms läns kommuner.