Fråga facket Fråga facket

Facklig-politiska utbildningar

Facklig utbildning Facket erbjuder medlemmar och förtroendevalda utbildningar i fackliga frågor för att vi ska vara starka. Kunniga medlemmar kan hävda sig mot arbetsgivarna. För dig som vill förändra samhället finns det facklig-politiska utbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Gå en kurs, du kommer inte att ångra dig!

Fackföreningsrörelsens styrka bygger på tre saker: att vi är många, att vi är kunniga och att vi är väl organiserade. Utbildning är därför en kärnuppgift för oss. Ju fler som har kunskap om fackliga och politiska frågor, desto större inflytande får vi på jobbet och i samhället.

För medlemmar utan förtroendeuppdrag erbjuder LO och flera förbund facklig-politiska kurser om två till tre dagar. Du har rätt till ledighet och får ersättning för den lön du förlorar. För förtroendevalda finns det en mängd olika utbildningar om ideologi och politik. En del anordnas i samarbete med Socialdemokraterna medan andra är fackföreningarnas egna.

Du kan läsa mer om våra under Facklig utbildning och hitta anmälningsformulär till många av kurserna på Fackliga utbildningar för dig. Anmäl dig till en kurs, du kommer inte att ångra dig!

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Facklig utbildningskommitté som driver frågorna.