020560056 ring fackets hjälptelefon

Facklig-politiska utbildningar

Fackföreningarna erbjuder medlemmar och förtroendevalda en mängd olika utbildningar i fackliga frågor för att bygga våra organisationer starka. Utan kunniga medlemmar står vi oss slätt mot arbetsgivarna. För att så många som möjligt också ska lära sig om ideologi och politik och om hur vi förändrar samhället så erbjuder vi även facklig-politiska utbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackföreningsrörelsens styrka bygger på tre saker: att vi är många, att vi är kunniga och att vi är väl organiserade. Utbildning är därför en kärnuppgift för oss. Ju fler som har kunskap om fackliga och politiska frågor, desto större inflytande får vi på jobbet och i samhället.

För medlemmar utan förtroendeuppdrag erbjuder LO och flera förbund facklig-politiska kurser om två till tre dagar. Du har rätt till ledighet och får ersättning för den lön du förlorar. För förtroendevalda finns det en mängd olika utbildningar om ideologi och politik. En del anordnas i samarbete med Socialdemokraterna medan andra är fackföreningarnas egna.

Du kan läsa mer om utbildningar här på vår hemsida under Facklig utbildning och hitta anmälningsformulär till många av kurserna på fackligutbildning.se Anmäl dig till en kurs, du kommer inte att ångra dig!

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Facklig utbildningskommitté som driver frågorna.