Fråga facket Fråga facket

Ekonomisk brottslighet

Ekonomi Varje år går stat och kommuner miste om minst 175 miljarder kronor i skatteintäkter p g a ekonomisk brottslighet. Bara i Stockholms län går vi miste om 50 miljarder kronor. Samtidigt har det sällan varit så uppmärksammat och på tapeten att diskutera offentlig upphandling och konkurrens på schyssta villkor – det välkomnar vi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Upphandlarna har ett stort ansvar

Varje år beräknas stat, kommun och landsting i Sverige göra inköp och upphandlingar av varor och tjänster för mellan 600-800 miljarder kronor. Då är ändå inte alla verksamheter inräknade där LOV (Lagen om valfrihet) tillämpas. I Stockholmsregionen gör kommunerna upphandlingar för drygt 80 miljarder kronor/år.

Det innebär att kommunerna, som är de största aktörerna inom offentlig upphandling, har ett stort ansvar och kan påverka hur våra gemensamma resurser används.

Upphandlingsindexrapport

Det är viktigt att följa och beskriva utvecklingen inom ekonomisk brottslighet och social dumping. LO-distriktet tar varje år fram en Upphandlingsindexrapport som visar på hur hur länets kommuner hanterar dessa frågor och gör jämförelser från år till år. Rapportenra ger en tydlig bild om att det finns mycket mer att utveckla om hur kommunerna prioriterar och lägger resurser kring sociala krav och uppföljning och kontroll. Vår uppgift är att opinionsbilda och tydliggöra politikens roll och ansvar för våra gemensamma resurser. Kan vi uppnå mer kunskap i dessa frågor och ingjuta mer mod om att använda offentlig upphandling till ett politiskt verktyg så är det välkommet.

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Ekobrottskommitté som driver frågorna.