Fråga facket Fråga facket

Politiken påverkar vår vardag

Välfärd LO företräder medlemmarnas intressen både i arbetslivet och i samhället i stort. Vid sidan av det fackliga arbetet på arbetsplatserna lägger vi därför stor kraft på att påverka politiska beslut.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bilmontör
Foto: Lars Forsstedt

Växande ojämlikhet

Politiska beslut i kommuner, landsting, riksdag och EU har stor betydelse för LO-förbundens medlemmar. Förutsättningarna för det fackliga arbetet påverkas direkt och indirekt av politiska beslut på olika nivåer. EU-beslut påverkar den svenska lagstiftningen. Riksdagen stiftar lagar och beslutar om nivåer och regler för skatter, a-kassa och sjukpenning.

Kommuner och landsting är stora arbetsgivare och upphandlar verksamhet för hundratals miljarder. 

Det är dock inte bara i arbetslivet som politiska beslut är viktiga för LO-förbundens medlemmar. Att vi har en bra skola som ger alla barn en lika god start i livet är en politisk fråga. Att våra äldre har en god omsorg är det också. Att vi har en kollektivtrafik som tar oss till jobbet och hem igen, oavsett vilka tider vi arbetar, avgörs också i politiska församlingar.

Från LOs och förbundens sida är vi inte nöjda med hur samhället ser ut. Villkoren i arbetslivet blir allt tuffare med otrygga jobb, ofrivillig deltid och slimmad bemanning. Ojämlikheten är för stor, kvalitén i välfärden är för låg och inflytandet för våra medlemmar över beslut som berör dem måste bli större.

Därför engagerar vi oss på olika sätt för att påverka politiken.