020560056 ring fackets hjälptelefon

Förbundsavdelningar

LO-distriktet arbetar på uppdrag av förbundsavdelningarna i Stockholms län. Tillsammans samlar vi 23 förbundsavdelningar med närmare 176.000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Stockholms län samlar regionens förbundsavdelningar/regioner som i sin tur organiserar de närmare 176 000 medlemmarna. LO-distriktets syfte är att vara samverkansorgan för förbundsavdelningarna samt företrädare för den förbundsgemensamma organisationen i regionen. Vi har till uppgift att samordna förbundsavdelningarnas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i övriga samhället.

Representantskapet som utgörs av förbundsavdelningarna är LO-distriktet i Stockholms läns högst beslutande organ.