Fråga facket Fråga facket

Förbundsavdelningar

Organisationsfrågor LO-distriktet samlar totalt 23 förbundsavdelningarna som tillsammans har närmare 176 000 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kämpa för arbetstagarnas intressen

LO-distriktet är ett samverkansorgan för förbundsavdelningarna, men också företrädare för den förbundsgemensamma organisationen i regionen.

Vi har till uppgift att samordna förbundsavdelningarnas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i övriga samhället.