Fråga facket Fråga facket

Bemanningsbranschen

Formerna för anställning förändras i takt med samhällsutvecklingen. Bemanningsbranschen växer och vi välkomnar tillfällen som genererar arbetstillfällen och tillsvidareanställningar. Men det måste finnas tydliga regler för branschen så att företag inte tvingas konkurrera på osunda villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fackets uppgift är att tillsammans agera och höja utbildningsnivån bland våra företrädare och påverka den osunda utvecklingen i positiv riktning. Uthyrning av arbetskraft är fortfarande en relativt ny företeelse på svensk arbetsmarknad. Fram till 1993 var den förbjuden och sedan den nya lagstiftningen antogs har branschen vuxit sig starkare och starkare för varje år och erövrar nya affärsområden. Många unga och människor med annan etnisk bakgrund finns i bemanningsbranschen och tyvärr är också de unga drabbade av många olycksfall.

Så även om bemanningsbranschen själva anser att de har svaren på de problem som arbetsmarknaden brottas med – så behöver det också bli bättre ordning kring rutiner av introduktion och arbetsmiljöfrågor.

LO-distriktets styrelse har beslutat att flytta in frågan om inhyrd bemanning i Arbetsmarknadskommittén.