Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö Arbetsmiljön står alltid högt på LO-medlemmarnas lista över viktiga områden. Facket har till uppgift att stärka skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud i sina roller i kampen för säkra, trygga och utvecklande arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmiljöföreskrifter
Foto: Lars Forsstedt

Arbetsmiljö har från samhällets sida blivit ett eftersatt område där nedskärningarna varit enorma de senaste åren. Vi tar åtstramningarna på största allvar då våra medlemmar i stor utsträckning är utsatta för stora arbetsmiljörisker. Det handlar om allt ifrån förslitnings-/belastningsskador och psykisk ohälsa till buller, kemikalier och monotona jobb.

LO-distriktet intensifierar sitt arbetsmiljöarbete genom ett långsiktigt arbete att stärka de regionala skyddsombudens status, utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för både anställda och förtroendevalda och samarbete med Arbetsmiljöverket .

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Arbetsmiljökommitté som driver frågorna.