Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad Att människor har jobb är avgörande för både individen och samhället. Med arbete är man fri att skapa egna förutsättningar och styra sina liv. Förutom att arbete kan ge välstånd så generar jobben tillväxt och därmed förutsättningar till att utveckla välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitik är viktiga facklig-politiska frågor. LO-distriktets uppgift är att driva på och bevaka arbetsmarknadens utveckling i Stockholmsregionen. De regionala utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken är viktiga redskap för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och jämlikheten i regionen.

LO-distriktet genomför utbildningar och seminarier för att öka kunskapen kring arbetsmarknadspolitiska frågor som exempelvis rör kompetensförsörjningen, offentlig upphandling, motverka arbetslivskriminalitet och bidra till att arbetsmarknadsinsatser sker på arbetsplatser med kollektivavtal och schysta villkor. Genom vårt opinionsarbete arbetar vi även aktivt för att lyfta LO-kollektivets frågor i media.

En fungerande arbetsmarknad gynnar hela samhället

Fackets uppgift är att se till att vägen till full sysselsättning omfattas av olika former av trygghetssystem med program och erbjudanden om bra alternativ sysselsättning för att komma tillbaka i arbete. Samt att jobben som erbjuds omfattas av kollektivavtal som reglerar löner och andra anställningsvillkor. Genom regler och avtal kan vi bidra till en fungerande arbetsmarknad för alla parter som gynnar hela samhället.

Insatser utifrån behov

För individer som står väl rustade, som har utbildning och kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden samt bra kontaktnät, är insatser för matchning ofta tillräckliga. För många andra är praktik, arbetsmarknadsutbildning eller andra kompetenshöjande insatser viktiga och gör skillnad för chanserna på arbetsmarknaden. För den som varit arbetslös länge eller har nedsatt arbetsförmåga kan en subventionerad anställning utgöra vägen in på arbetsmarknaden.

Ett stort utbildningsinnehåll i arbetsmarknadspolitiken är centralt. Arbetsmarknadspolitiken måste innehålla kvalitativa utbildande inslag, så rustas människor att ta de jobb som kommer och så underlättas strukturomvandling.

Enhetligt och rättssäkert

Förmedling av jobb är i första hand ett samhälleligt uppdrag. Arbetsförmedlingen ska därför vara en statlig myndighet som verkar enhetligt över hela landet och som rättssäkert tillämpar a-kassans regler.

Arbetsförmedlingens uppdrag att kontrollera att arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande bör utformas på ett tydligt och strikt sätt. Arbetsförmedlingen ska ha nödvändiga resurser för att säkerställa kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen.

Samrådet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter bör stärkas. Parterna har och bör även framöver spela en viktig roll för arbetsmarknadspolitikens utformning. LO och dess förbund besitter en unik kompetens i hur arbetsmarknaden fungerar, den bör tas tillvara.

Omställningsstöd

LO och Svenskt Näringsliv har tecknat ett kollektivavtal som ska underlätta omställningen för den som blir arbetslös. Avtalet gäller alla privat anställda LO-medlemmar. Omställningsstödet består av dels ekonomisk hjälp, dels stöd att hitta ett nytt jobb.

Läs mer om omställningsavtalen

LO-distriktet arbetar för att påverka politiken såväl regionalt som lokalt. Utformningen av arbetsmarknadspolitiken är av lika stor vikt för den enskilde som behöver få individuellt stöd som det är för samhället att så många som möjligt har sysselsättning med schysta arbetsvillkor.

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Arbetsmarknadskommité som driver frågorna regionalt.