Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad Att människor har jobb är avgörande för både individen och samhället. Med arbete är man fri att skapa egna förutsättningar och styra sina liv. Förutom att arbete kan ge välstånd så generar jobben tillväxt och därmed förutsättningar till att utveckla välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

En fungerande arbetsmarknad gynnar hela samhället

Fackets uppgift är att se till att vägen till full sysselsättning omfattas av olika former av trygghetssystem med program och erbjudanden om bra alternativ sysselsättning för att komma tillbaka i arbete. Samt att jobben som erbjuds omfattas av kollektivavtal som reglerar löner och andra anställningsvillkor. Genom regler och avtal kan vi bidra till en fungerande arbetsmarknad för alla parter som gynnar hela samhället.

Det går bra för Sverige och tillväxten spås inte avta den närmsta tiden och i ett europeiskt perspektiv är det få regioner som når upp till Stockholms sysselsättningsgrad och tillväxt. Men samtidigt kan vi notera att i Sverige ökar klyftorna och den ekonomiska ojämlikheten mest av alla OECD-länder. Arbete och utbildning är två viktiga delar för att utjämna ojämlikhet – men det måste också skapas en rättvis fördelningspolitik där socialförsäkringarna har en stor betydelse för att kunna ställa om till nytt arbete eller att bli frisk.

LO-distriktet arbetar för att påverka såväl riksdagen som politiken lokalt. Utformningen av arbetsmarknadspolitiken är av lika stor vikt för den enskilde som behöver få individuellt stöd som det är för samhället att så många som möjligt har sysselsättning.

LO-distriktet har för sitt arbete utsett en Arbetsmarknads- och socialförsäkringskommitté som driver frågorna.