Fråga facket Fråga facket

Arbetslivskriminalitet

LO-distriktet har länge drivit på för att bekämpa arbetslivskriminaliteten regionalt. Parterna har ett gemensamt intresse av att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Alla blir förlorare när de seriösa och väl fungerande företag som har kollektivavtal, betalar skatt och har en god arbetsmiljö går i konkurs.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Samtidigt är det tydligt att en enskild aktör eller parterna själva inte kan komma till rätta med arbetslivskriminaliteten. Den regionala samverkan mellan myndigheterna är nödvändig för att komma till rätt med arbetslivskriminaliteten.

Arbetslivskriminalitet handlar om systematiskt fuskande, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet inom en rad områden, från arbetsmiljö till ekonomisk brottslighet. Arbetslivskriminaliteten har förödande konsekvenser för arbetstagarna, för de företag som sköter sig och för samhället i stort:

  • Arbetare utnyttjas och tvingas arbeta för låga löner och urusla arbetsvillkor, ofta under farliga arbetsmiljöförhållanden.
  • Företag som gör rätt för sig drabbas då de riskerar att konkurreras ut när kriminella aktörer snedvrider konkurrensen.
  • Vår gemensamma välfärd blir sämre när skattemedel uteblir.

Myndighetssamverkan och sekretess

Myndigheter behöver ges bättre förutsättningar och mer resurser för att bekämpa arbetslivskriminaliteten.
För att myndigheterna ska kunna samverka på ett effektivt sätt behöver de kunna dela information mellan varandra och inom myndigheterna. Detta är helt centralt för att exempelvis kunna genomföra träffsäkra inspektioner. LO-distriktet kräver att de sekretesshinder som i dag finns mellan och inom myndigheterna som försvårar bekämpandet av arbetslivskriminalitet tas bort. Det är inte rimligt att vi har en sekretesslagstiftning som gynnar kriminella.

Arbetskraftsinvandring

Vi ser också hur många utländska arbetare faller offer för arbetslivskriminaliteten. Därför behöver reglerna för arbetskraftsinvandring skärpas, för att stärka arbetstagarens ställning:

  • arbetsmarknadsprövningen behöver återinföras,
  • arbetstillstånd bör enbart beviljas för heltidsanställning,
  • arbetserbjudandet måste ersättas av bindande anställningsavtal,
  • systematisk kontroll av att de löner och villkor som avtalats också är de som faktiskt gäller.

Tipsa

Om du misstänker arbetslivskriminalitet kan du tipsa polisen. Tipsen kommer då gå vidare till alla myndigheter som ingår i samverkan och vara avgörande i kampen mot de kriminella arbetsgivarna. Tipsa myndigheterna här:
Arbetslivskriminalitet – tipsa polisen | Polismyndigheten