Fråga facket Fråga facket

Facklig skolinformation

Arbetsmarknad Skolan rustar eleverna för livet och arbetslivet. Som ung och ny på arbetsmarknaden är det viktigt att ha kunskaper om både rättigheter och skyldigheter. Vi i facket bidrar gärna med skolinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Kostnadsfri skolinformation

LO-distriktet erbjuder kostnadsfri skolinformation för elever på gymnasieskolans studieförberedande program, SFI, folkhögskolor och Komvux. För elever på yrkesförberedande program erbjuder respektive fackförbund motsvarande skolinformation.

Det är viktigt med aktuella kunskaper om rättigheter och skydligheter på jobbet när man tar klivet ut på arbetsmarknaden. Genom klassrumspresentationer och vårt utbildningesmaterial vill vi hjälpa till att stärka elevernas kunskaper på området. Materialet är partipolitiskt och religöst obundet och utgår från kunskapskraven som finns på området i GY11.

Utbildade informatörer

Vi har mångåriga erfarenheter av att komma ut till skolorna och hålla klassrumspresentationer om hur det funkar på jobbet. En väl uppbyggd struktur finns för att hålla skolinformationen aktuell och vi utbildar våra informatörer kontinuerligt.

Den svenska arbetsmarknaden är unik i sitt slag med sin speciella modell. Två parter som förhandlar om löner och villkor för de anställda. På ena sidan facket och på den andra arbetsgivaren. Till det en del lagstiftning som styr ramar.

Det är en utmaning att på ett bra och pedagogiskt sätt få elever att förstå hur allt hänger ihop och att modellen i grunden bygger på det egna engagemanget. Oavsett på vilken sida av förhandlingsbordet man som vuxen till slut sitter.

Klassrumspresentation och utbildningsmaterial

I dag har du som lärare inte bara möjligheten att boka en klassrumspresentation, du kan även ta del av olika utbildningsmaterial som vi tillhandahåller gratis.

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller boka en skolinformation i formuläret här bredvid.