Fråga facket Fråga facket

Stora skillnader i sjukfrånvaro i länets kommuner

Sjukfrånvaron har ökat i kommunerna i Stockholms län. Skillnaderna mellan olika kommuner är stora, särskilt när det gäller längden på sjukskrivningarna. Det visar en kommande rapport från LO-distriktet Stockholms län, där kommunerna rankas utifrån hur de är som arbetsgivare. Distriktet varnar nu för att arbetsmiljöskuld håller på att byggas upp.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fotograf: Lars Forsstedt

– I flera kommuner i länet har sjukfrånvaron ökat och särskilt allvarligt är att sjukskrivningarna är långa i många kommuner. I kölvattnet av pandemin är det avgörande att kommunerna vidtar kraftfulla åtgärder för att undvika en skenande ohälsa och höga kostnader längre fram, säger Mirja Räihä, ordförande för LO-distriktet Stockholms län.

I en kommande rapport, där länets kommuner utifrån 13 nyckeltal rankas utifrån hur bra de är som arbetsgivare, framgår att sjukfrånvaron har ökat. Snittet i länet för 2020 är 8,7 procent, vilket kan jämföras med 6,6 under 2019. Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller sjukskrivningar som varar minst 60 dagar. Inom Värmdö kommun är drygt fyra av tio sjukskrivningar minst 60 dagar. Motsvarande siffra för Salem är 22 procent.

Salem är också den kommun som får högst betyg när kommunerna rankas utifrån
omfattningen av sjukfrånvaro. I rankingen tas hänsyn till hur personalen i kommunen är sammansatt, genom en justering för utbildningsnivå. Sämst betyg får Nykvarn, som har en sjukfrånvaro på tio procent, och där drygt fyra av tio är långtidssjukskrivna.

Förutom lidandet för den enskilde är sjukskrivningar förknippat med höga kostnader. En tidigare beräkning från fackförbundet Vision visar att sjukfrånvaron totalt sett kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor varje år. Kostnaden för Stockholms stad uppgick till nästan en miljard enligt beräkningen. Samtidigt visar forskning att sjukfrånvaron släpar efter. Den är inte som högst under en kris, utan får genomslag först några år senare. LO-distriktet menar att det är avgörande att kommunerna nu satsar på åtgärder för att bekämpa ohälsan, för att undvika långa sjukskrivningar längre fram.

– Kommunerna måste ta krafttag för att undvika en explosion av ohälsa de kommande åren. Många som har slitit i pandemins frontlinje riskerar att bli sjuka och utförsäkrade längre fram. Det behövs både insatser för förebygga långvarig ohälsa och åtgärder för att förbättra sjukförsäkringen, säger Mirja Räihä.

Se rankingen över sjukfrånvaro och hur frånvaron ser ut i länets kommuner nedan.

För mer information, kontakta:
Lars Jonsson

LO-distriktet i Stockhlms län

lars.jonsson@lo.se

0733-902061

Om statistiken
Beräkningen bygger på uppgifter från SKR om sjukfrånvaro och andel sjukfrånvaro mer än 59 dagar. Procentsatsen för sjukfrånvaro står för kommunens totala sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid. I indexet har justering gjorts utifrån andelen anställda som har eftergymnasial utbildning, för ta hänsyn till olika kommuners personalstruktur. Justeringen bygger på antagandet att andelen anställda i en kommun med eftergymnasial utbildning i huvudsak påverkas av strukturella skillnader, exempelvis genom att olika kommuner köper in olika mycket verksamhet, som inte bör påverka indexet.

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.