Fråga facket Fråga facket

Vi vill se nya satsningar på fritids i Stockholms läns kommuner

Fler barn går på fritids i välbärgade områden i större utsträckning än i socioekonomiskt svaga områden. En trend som går igen i nästan samtliga Stockholms läns kommuner. I Huddinge kommun går t ex långt färre barn på fritids i Flemingsberg och Grantorp än i Stuvsta och Fridhem. Nu vill LO utjämna skillnaderna. Genom satsningar på mer aktiviteter och fler vuxna ska alla barn, oavsett bakgrund, kunna gå på fritids. Därmed kommer också skolresultaten att höjas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fritids kan spela en avgörande roll för elevers framtid. Både när det gäller att höja skolresultaten och att skapa bättre förutsättningar för de barn som har sämre tillgång till sociala och ekonomiska resurser utanför skolan. I förslaget* som kallas lärfritids föreslår LO bl a fler anställda och fler stimulerande aktiviteter.

  • Barn i t ex Södertälje ska ha samma möjlighet till en meningsfull fritid som i Danderyd. Oavsett om det är att läsa läxor, lära sig laga mat eller börja programmera. Men idag har inte alla familjer den möjligeten. Om vårt förslag blir verklighet skulle det bli den största jämlikhetssatstningen på flera decennier, säger Carina Paulsson, chef på LO-distriktet i Stockholms län.

Enligt LO tillbringar elever i de lägre åldrarna ofta lika mycket eller mer tid på fritids än i förskoleklassen eller skolan. Trots det är resurstilldelningen till fritids betydligt snålare än till grundskolan. På tjugo år har personaltätheten minskat med 80 procent. Barngrupperna har under samma periode vuxit med tio barn.  

  • Ett fritids med mer personal och fler aktiviteter är ett bra komplement till den undervisning som sker under skoltid. Skoldagen, inklusiva fritids, bör ses som en helhet, där eleven får möjlighet att utvecklas inom en rad områden. På så sätt kan vi höja skolresultaten, säger Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

Ladda ner LOs program för en jämlik skola här (pdf)

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Marie Jokio, ordförande Stockholms län
marie.jokio@kommunal.se
072-240 57 80

Carina Paulsson, chef LO-distriktet i Stockholms län
carina.paulsson@lo.se
070-348 47 44

 

*/ Fakta LOs förslag på satsningar på lärfritids: 

  • Fler anställda. Återgå till den personaltäthet som rådde på 90-talet, fördubbla antalet anställda.
  • Ökade resurser för att nå fler barn. 84 procent av 6-9-åringarna inskrivna på fritids, men bara 22 procent av 10-12-åringarna. Behovet av en stimulerande fritid upphör inte när ett barn fyller 10 år
  • Fler aktiviteter. Fritids måste vara mer än ofta oplanerade och rutinmässig verksamhet. Lyft de pedagogiska ambitionerna och anpassa verksamheten efter de enskilda barnens behov.
  • Skola och fritids som helhet. Enligt läroplanen ska fritidshemmet komplettera förskoleklass och skola. Skoldagen, inklusive fritids, bör därför ses som en helhet
  • Slopad avgift. För att möjliggöra för fler att ta del av fritids bör avgiften slopas. Att inskrivningsgraden vanligen är lägre i områden med lägre inkomster, innebär att några av de som bäst skulle behöva de resurser fritids kan erbjuda inte tar del av dem idag.   
  • Ge alla barn rätt att gå på fritids. Enligt lagen är kommunerna inte skyldiga att erbjuda fritidshemsplats om en förälder inte förvärvsarbetar, studerar eller är föräldraledig.
  • Staten behöver ta ett större ansvar för att fler barn ska erbjudas möjlighet till olika former av god verksamhet.

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.