020560056 ring fackets hjälptelefon

Fackliga utbildningskommittén

Kommitténs övergripande uppgift är att med gemensamma insatser bygga starka fackföreningar, säkra återväxten och öka medvetenheten hos förtroendevalda och funktionärer genom utbildning på alla nivåer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ordförande
Louise Olsson
El region mitt vk 1


Ledamöter
Jens Hamedal
Byggnad Stockholm-Gotland

Frida Antbrink
Handels avdelning 20

Bernt Johansson
IF Metall Stockholms län

Anki Von Essen
Kommunal Stockholm län

Stefan Johansson
Målarna avdelning 1

Kajsa Bysell
HRF avdelning 2 Stockholm-Gotland

Åsa Einerstam
Seko Stockholm

Helena Lövgren
Fastighets region Ost

Anders Lidén
Pappers avdelning 68

Tina Räisänen
Livs Region Öst


Ansvarig LO-distriktet
David Risberg
david.risberg@lo.se