Fråga facket Fråga facket

Äldre i arbetslivet, orkar våra kroppar arbeta fram till pension?

LO-distriktets arbetsmiljökommitté och Facket försäkrar bjuder in till ett frukostseminarium om ”Äldre i arbetslivet och att orka arbeta fram till pensionen” onsdagen den 10 oktober 2018, Sandlersalen, ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm.  


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Befolkningen i Sverige åldras, därmed åldras också arbetskraften. Parallellt sker en ökning av kraven på arbetskraften vad gäller utbildning, vidareutbildning och social kompetens. Arbetskraftsutbudet har förändrats genom att den genomsnittliga utbildningsnivån ökat kraftigt (äldre tenderar dock att ha kortare utbildning än yngre), att en ökande andel är född i utlandet, att befolkningen i aktiv ålder i högre utsträckning är 55 år och äldre, och åldern då man lämnar arbetskraften tenderar att stiga. Idag arbetar äldre i högre omfattning deltid och det är vanligt att övergå från heltid till deltid innan man lämnar arbetslivet. Det finns betydande glapp mellan krav och förväntningar från samhällets sida vad gäller ett förlängt arbetsliv, samt möjligheter och förutsättningar för enskilda branscher, organisationer och individer att agera. Det betyder att det är angeläget att klargöra både de möjligheter och hinder som finns för äldre arbetskraft att vara fortsatt anställningsbar för att kunna arbeta kvar till nya normer för en höjd pensionsålder.

Program: 

08:30-09:00 Frukost
09:00-10:15 Äldre i arbetslivet - En omvärldsanalys av äldre i arbetslivet - Marianne Parmsund, Centrum för arbets- och miljömedicin
10:15- 11:15 Minpension.se - Kristina Kamp

Anmälan sker senast den 1 oktober 2018 via följande länk: https://simplesignup.se/event/136870 

För mer information kontaktas Sophia Andersson, sophia.andersson@lo.se  

 

Gunilla Björnberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.