Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadsinformation till utrikesfödda

Alla anställda i Sverige har rättigheter på jobbet. Att hävda dem kräver dock att man känner till dem. Det kan handla om anställningstrygghet, lön, schema, att få arbeta heltid, arbetsmiljö eller andra frågor. Ju mer kunskap vi har desto starkare blir vi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under det senaste decenniet har det kommit många människor till Sverige från andra länder. Att etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig kunskaper om hur arbetsmarknaden fungerar tar tid och många utrikesfödda saknar viktiga kunskaper om sina rättigheter. Även den som inte själv arbetar kan ha stor nytta av att kunna dela med sig av kunskaperna till andra.

Många utrikesfödda har startat företag istället för att bli anställd. Som arbetsgivare har man ett stort ansvar för sina anställdas villkor. Att få ta del av information om vilka rättigheter och skyldigheter de anställda har och om värdet av att teckna kollektivavtal är viktigt för den som vill vara en seriös företagare.

För att öka kunskapen om arbetsmarknaden i gruppen utrikesfödda arbetar LO-distriktet i Stockholms län för närvarande med uppsökande verksamhet för att nå målgruppen. Vi besöker föreningar, kyrkor, moskéer, kommunala etableringsprogram och många andra sammanhang. Vi anpassar informationen till gruppen och vi kan ge information på många språk. 

Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda? Vill du att vi besöker en verksamhet du känner till? Hör av dig till våra informatörer så kommer vi säkert överens om något.

 

Tserenkhuu Byambadorj                                                            Fouad Chamoun
Informatör                                                                                    Informatör
Mobil: 073-029 32 35                                                                  Mobil:
073-028 36 88 
E-post: 
arbetsmarknadsinformation@lo.se                            E-post: arbetsmarknadsinformation@lo.se

 

 

David Risberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.